Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP Na. 4 2016 | Hune Ju Kö La Tusi Hmitrötr

Thupene la itre macatre, hna thele troa apatrene la Tusi Hmitrötr memine la maca ne ej. Ngo hune ju kö ej, pine nemen?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Nyipici Göne La Tusi Hmitrötr

Ame ngöne la itre macatre, pëkö ketre itus ka tune la Tusi Hmitrötr, ka hetre thangane ngöne la itre ini ne la itre atr. Ngo ka nyipici kö la Tusi Hmitrötr?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Tha Hnyqetre Ju Kö La Tusi Hmitrötr

Hnene la itre atre cinyihane la Tusi Hmitrötr hna xome la itre parchemin me itre papyrus, matre troa fejane la maca ne la Tusi Hmitrötr. Hnauëne laka, tha patre ju kö la itre hna cinyihane cili, uti hë enehila?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Catre Ju Kö La Tusi Hmitrötr Hune La lcilekeu

Hnene la itre tane la politik me itre hene ne hmi hna tupathe troa sawa la itre atr troa hetreny, troa fejan, maine troa ujëne la Tusi Hmitrötr. Ngo gufa kö la icilekeu.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Hune Ju Kö Tusi Hmitrötr Hna Thele Troa Saze La Alien

Hnene la itre xaa atr hna tupathe troa saze la maca ne la Tusi Hmitrötr. Hna wangatrehmekune me hna acilë tune kaa la itre huliwa ka ngazo i angatr?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Kepine Matre Hune Ju Kö La Tusi Hmitrötr

Nemene la ka ketrepengöne ngöne la itusi celë?

Atre Fe Hi Nyipunie?

Pine nemene matre ketre pengöne pe kö la aqane ujë Iesu kowe la itre lepera? Ame kowe la itre hene ne hmi ne la angetre Iudra, eu la troa sei hna cil?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Qëmekene Tro Ni a Cile Catr, Anyimu a Kei Ni

Tune kaa la aqane tro la ketre atr a cile catre kowe la troa goeëne la iatr ka sis me hetrenyi la tingetinge la mekun hna qaja hnei Tusi Hmitrötr?

Pëkö Ka Sisitria Catr Hune La Aqane Waiewekë Celë

Hna isaijene la itre Keresiano hnene la isapengönene la itre ini me itre aqane trotrohnine itre ej. Tro sa atre tune kaa ka hape, drei la ka tro fë la ini ka nyipici?