Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | E TRAQA JU MECI LA ATR HNE SË HNA HNIM

Hapeu, Ngazo e Troa Treij?

Hapeu, Ngazo e Troa Treij?

Ase fe hë hane tithi epuni hnei mec? Maine jë canga loi hi la meci epun, matre tha mekune hmaca kö epuni la akötr. Ngo pë fe kö akötr ka tune lai. Önine la ketre droketre, Alan Wolfelt ngöne la itusi angeic, La guérison de votre coeur en deuil, ka hape, “Pëkö ewekë ka atreine ‘troa aegöcatrene hmaca’ la atr ka akötr”. Nge öni angeic mina fe ka hape: “Ame hë la kola tro la itre macatre nge hetrenyi pala hi la ixatua hna hamën hnene la itre xan, nango xapo pi hi la akötr.”

Hanawange la ketre tulu. Tro sa pane ce wange la aqane treije i Aberahama ngöne lo ijine kola meci hnene la föi nyidrë. Kola qaja e hnine la Tusi Hmitrötr, ka hape, “traqa ha Aberahama troa teije latesi pi Sara.” Ame la hnëewekë hna hape, “traqa ha”, ke, kola hape, nyimu drai ne treije latresi Aberahama pi Sara. * Ketre tui Iakobo qatr, hnei nyidrëti hna treije latresi ngöne la kola qaja ka hape, meci hë Iosefa hna heje hnei öni ka ses. Hnei nyidrëti hna pane akötr, “nyimu drai” ne treije nyidrë, nge goi thatreine fe la itre lapa i nyidrë aupune la treije i nyidrë. Ngo ngacama nyimu macatre ne patre hë Iosefa, tru catre pala hi la hna meku Iosefa hnei Iakobo qatr.—Genese 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Kola treije hnei Aberahama ke meci hë Sara, föe i nyidrë

Ketre tune mina fe enehila, kola treije latresi la itre atr ke meci hë la itre hnei angatr hna hnim. Tro sa pane ce wange la lue ceitun.

  • “Meci Robert lo 9 Julai 2008. Ame la hmakanyi ne kola hna i nyidrë hune loto, kösë ceitune hi la drai cili memine la itre xa drai. Thupene la nyio a ase iji tri, qëmekene tro nyidrëti a tro troa huliwa, hnei nyio hna pane iahni me qaja ka hape, ‘Iöhnyi hë nyiso edrahe.’ Sikisi hë lao macatre ne patre Robert, nge akötre me treije pala hi la hning. Tha mekune kö ni ka hape, tro ni a thëthëhmi Roro.”—Gail, 60 lao macatre.

  • “Ngacama 18 hë lao macatre ne paatre la föeng, ngo eni pala hi a meku angeic me treije pi angeic. Canga mama hi angeic ngöne la eni a goeëne la itre ewekë ka mingöming, nge eni a hnyingëne thel, ka hape, maine nyio ju a ce goeëne la ewekë celë, nemene jë la mekuna i angeic.”—Etienne 84 lao macatre.

Pengöne hi la atr, tha ka canga patre kö la itre akötre me treij. Matre ame la kola treije latresi la ketre atr, tha tro kö sa qeje angeic, ke isa aqane ketri së kö hnene la akötr. Nge ketre, tha tro kö sa jelengazo së e sasaithi tulu pala ha la aqane treije së. Nemene la aqane tro sa cile kowe la akötr?

^ par. 4 Ame Isaaka neköi Aberahama tre, tha hna canga paatre kö la akötre i angeic. Ame ngöne la itus, Imitez leur foi, kola qaja ka hape, ngacama köni macatre hë thupene la hna meci hnei Sara, thine i Isaaka, ngo tha mano kö Isaaka treije piine la thine i angeic.—Genese 24:67.