Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 3 2016

 KA QA NGÖNE ICETRÖN

E Traqa Ju Meci La Atr Hne Së Hna Hnim

E Traqa Ju Meci La Atr Hne Së Hna Hnim

“Atre hnyawa kö Akötresie la ka loi koi angeic. . . . Catre pi pe!”

Celë hi hna nango qaja acone kowe la ketre föe, Meeme la ëje i angeic. Trengewekë lai hna qaja lo ijine kola keleme la keme i angeic, hna eatr ngöne loto.

Ka epe catre angeic koi keme i angeic. Matre ame lai itre trengewekë, tre, hna qaja itre ej hnene la ketre sinee i angeic, ngo kösë ame koi Meeme, ke tha kolo kö a aupun la treije i angeic, ngo kolo hmaca pena ha akötrë angeic. Angeic a lapa mekun me qaja e kuhu hni angeic ka hape, “Tha ka loi kö koi ni la meci kaka.” Thupene hë la itre macatre, hnei Meeme hna pane qaja la hace i angeic hnine la ketre itus hnei angeic hna cinyanyin. Kola mama hnyawa e cili laka, ka treije pala hi la hni angeic.

Tune la ewekë ka traqa koi Meeme, easa trotrohnine laka, itre treu me macatre ne troa pane akötr me hace la atr ka meci sinen. Nge troa hace catr, e ka epe catre angeic kowe la atr hnei angeic hna hnim ka meci hë. Kola qaja hnyawa e hnine la Tusi Hmitrötr, la pengöne la mec, laka, ketre “ithupëjia hnapin.” (1 Korinito 15:26) Pëkö ka atreine cile kowe la mec, ame la kola thupa la mele ne la atr, kösë kola thapa qa the së la itre hne së hna hnim. Pë pe kö hna troa trian hnene la itre akötre ne la mec. Celë hi matre tha sesëkötre kö së la easa akötr ngöne la kola patr la atr hne së hna hnim, nge kola traqa pë hë e thupen la itre xaa akötre ne la mec.

Maine jë hne së hë hna hane thele ka hape: ‘Tune ka la itre akötre ne la mec, tro kö a canga patr? Nemene la aqane troa cile kowe la hleuhleu cili? Nemene la aqane troa aupune la treije ne la itre ka meci sinen? Hetre mejiune fe kö kowe la itre atr hne së hna hnim ka meci hë?’