ATRE THELE EWEKË JËNE LA ITRE WËTRESIJ

Ketre aqane kuci haze la troa thele ewekë jëne la itre wëtresij. Ame kowe la atre thele ewekë jëne la itre wëtresij, ka hetre thangane la itre wëtresij, me treu, me itre planètes ngöne la mele ne la itre atr e celë fen. Ame koi angeic, ijije hi troa qaja la itre thiina ne la ketre atr memine la mele i angeic elany, thenge la göhnene la itre wëtresij ngöne lo ijine hnahone la atr.

Ngacama ka he lo hneijine i angetre Babulona la ewekë celë, ngo ame pe ka hlemu palahi enehila. Celë hi ka mama ngöne la ketre rapport hna kuca lo macatre 2012 e Etazini. Nyimutre la itre ka mekun laka, “ketre götrane sias” la troa thele ewekë jëne la itre wëtresij. Ngo hapeu, ka nyipici kö lai? Ohea. Hane hi la itre kepin.

  • Ka tria la hna qaja hnene la itre atre thele ewekë jëne la itre wëtresij. Pëkö thangane la itre wëtresij ngöne la mele ne la atr.

  • Ame la itre hnei angatr hna qaja göne la mel elany tre, ka tro kö lai a traqa ke, hna troa melën hnene la nöjei atr.

  • Angatr a ujë thenge la hna qaja ekö laka, itre planètes a kanothe la ihnadro, ngo itre eje pe a kanothe la jö.

  • Ka isazikeu la hna qaja hnene la lue atre thele ewekë jëne la itre wëtresij, göne la ketre atr.

  • Angatr a isa amë la itre atr ngöne la 12 lao signes du zodiaque, thenge la drai ne mala angatr. Ngo pine laka, kola saze la göhnene la ihnadro ngöne la itre macatre, matre tha ihmeku hmaca kö la drai ne la ketre signe du zodiaque memine lo wëtresij ka xome la ëje ne ej.

Ketre, angatr a qaja ka hape, itre signes du zodiaque a hamë ithuemacany göne la ketre atr. Ngo tha eje kö ke, ngacama casi hi la drai ne mala la lue atr, ngo tha ceitui nyidroti kö. Haawe, thatreine kö tro sa atrepengöne la ketre atr, jëne la drai ne mala angeic. Kolo hi lai a amamane laka, pëkö nyipi trepene la hna qaja hnene la itre atre thele ewekë jëne la itre wëtresij. Angatr a ithuemacanyine la aqane ujë me thiina ne la ketre atr, thenge la itre mekun hna maenëne hi. Hapeu, ka loi kö la aqane ujë i angatr?

 PEROFETA THOI

Ame ekö, majemine catr la itre atr troa wange la itre perofeta thoi. Itre perofeta thoi a e me qejepengöne la aliene la itre ewekë, tune la ixele ne la itre öni me atr, maine ngöne la aqane thi la trotro la ihnadro. Ame pena itre xan, angatr a qaja la itre ewekë thenge la itre dröne tri maine hnine la kap hna iji kofin hnene la ketre atr. Ame hë enehila, angatr a “atrepengöne” la mele ne la ketre atr, jëne la trepe hano (tarot), me boule de cristal, maine jumi dés pena, me itre xa ewekë ju kö. Ngo hapeu, celë kö lai aqane troa atre la pengöne la mel elany? Ohea. Tro sa pane ce wang la kepin.

Ka isazikeu la itre mekuna ne la itre perofeta thoi. Ngacama casi hi la ewekë hna xom hnene la lue perofeta thoi, ngo isapengöne kö la itre mekun hnei nyidroti hna qaja. Drei la ketre ceitun. Ketre atr a hnying kowe la lue perofeta thoi, me sipo nyidro troa qejepengöne la itre trepe hano. Maine ju, troa ceitu la aqane sa nyidroti la hnying. Ngo ame itre xa ijin, tha ceitu kö.

Nyimutre la itre ka mekun laka, tha tro kö a mejiune kowe la aqane huliwa me itre aja ne la itre perofeta thoi. Öni angatr ka hape, pëkö mene ne la itre trepe hano me itre boule de cristal hna huliwan hnene la itre perofeta thoi. Itre perofeta thoi a qaja la itre ewekë thenge la aqane ujë ne la itre atr. Hane hi la ketre ceitun. Ame la itre perofeta thoi, angatr a hnying kowe la ketre atr, me treqene hnyawa la aqane sa angeic, matre troa atre la ketre hnepe ithuemacany göne la mele i angeic. E cili, angatr a iaöne la atr ka hape, atre hë angatr la mele i angeic. Ngo ame pe, itre ithuemacanyi hë lai hna qaja hnene la atr, ngo tha hna thë kö. Ame la kola nyiqane mejiune kowe la perofeta thoi, angeic hi e cili a nyiqane hë thupen.

MEKUNA I TUSI HMITRÖTR

Ame la itre atr ka wange la itre perofeta thoi, tre, angatr a mejiun laka, ase hë qaja amë la mel elany. Ngo hapeu, ka nyipici kö lai? Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, isa qanyi së kö iëne la hne së hna troa mejiune kow, memine la itre hne së hna troa kuca. Nge ame la aqane ië ewekë së, tre, troa hetre thangane kowe la mele së elany.—Iosua 24:15.

Hetre ketre kepine kö matre itre hlue i Akötresieti a thipetrije la huliwa ne la itre perofeta thoi. Nyipici, methi Akötresieti la nöjei huliwa cili. Öni Tusi Hmitrötr: “The tro kö a hetenyi thei ’ö la ate . . . nyi haze, me nyinyithina, me sa xepu, me tene haze, me ate xahmi, me tene u ne ta, me perofeta thoi, me ate ithanata me u ne wezipo. Ke sisi koi Iehova * la itete kuca la ite ewekë cili.”—Deuteronomi 18:10-12.

^ par. 17 Kolo ëje ne la “Kasisitia hmekuje hune la fene hnengödrai asëjëihë.”—Salamo 83:18.