Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 2 2016

 SAZA HË LA MEL, HNEI TUSI HMITRÖTR

Epi tingetinge me madrine la meleng, maine göi ca macatre hi

Epi tingetinge me madrine la meleng, maine göi ca macatre hi
  • IJINE HNAHON: 1971

  • ATRE: FRANCE

  • PENGÖN: MEL E NYIPINE LA ISI, ME HULIWA KA SIS, ME DOROG

MELENG EKÖ

: Hnene la hnepe lapa huni hna mel e Tellancourt, ketre neköi hunahmi e Faras. Atre Faras la kemeng, ngo ame la thineng ke, atre Italie. Hne huni hna fek a tro Italie lo eni petre kö a eitre lao macatreng. Hne huni hna mele ngöne la ketre götrane hna lapa ngön, hnene la itre ka puafala e Rome. Ame e cili, hna nyiqane jole la mele hun. Hnei Kaka me Nenë hna nyiqane isi pi mani.

Ame lo kola 15 lao macatreng, hnei Nenë hna upi ni troa hane elo memine la itre xa nekönatr. Qane ju hi lai, eni a paatre trootro qa kuhu hnalapa. Hnenge hna nyiqane ce tro memine la itre atre ka ngazo thiina. Ame la ketre drai, hnene la ketre trahmanyi ka hnyimahnyima hna tro koi ni, me hamë dorog. Hnenge hna canga xom, pine laka, eni a pi amamane ka hape, ka tru hë ni. Qane ju hi lai, thatreine hë ni inue me dorog, nge eni fe hë a hane kuca la itre ewekë ka ngazo. Ketre, hna anyimua angazo ni, matre eni ha mekune ka hape: ‘Nyine ue la tro na mel? Mel maine mec, ceitune hi koi ni!’ Haitre hë la meleng, ke eni casi hi. Matre ame hë la eni a 16 lao macatre, hnenge hna thele troa hnöjua. Hnenge hna iji apëne la ca butei whisky, nge hnenge hna sesë ngöne la gaa jui catr. Köni drai ne koma ni.

Thupene jë hi lai, pi mele hmaca ha ni. Ngo hnenge hna nyiqane isi lapa me huliwa qene atrekënö. Hnenge hna majemine sipone kowe la itre atr troa ce meköl me eni, nge ame hë la eni ngöne la hnalapa i angatr, eni pë hë a thue doroge i angatre jë, me atrekënö la itre mo i angatr. Ketre, hnene la itre maseta ne kuci dorog hna majemine hë ni troa tro fë trongëne la dorog ngöne la hne Italie asë. Matre ame la jëng, tre jë i polisi fe hi. Kolo ha jole catre la meleng! Ame pe, ka xecie hnyawa e kuhu hning, laka, hetre kepine matre eni pi e celë fen. Hnenge hna treije koi Akötresie me sipo Nyidrë troa tingetinge me madrine la meleng, maine göi ca macatre hi.

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR

: Ame hë la eni a 24 lao macatre, hnenge hna mekune troa kötr a tro Angleterre ke, kola thele troa humuthi ni hnene la itre ka salemë dorog. Qëmekene tro ni a tro, hnenge hna pane wai nenë. Traqa ju hi ni a öhnyi Annunziato Lugarà a kola porotrikë Tusi Hmitrötr me eahlo. * Hnenge hna pane sesëkötre me xou, ke ketre atre ka hlemu angeic, ke ka ihumuthi angeic ekö. Hnenge hna hnyingë angeice la kepine la tronge  i angeic. Hnei angeic pë hë hna qaja koi ni la aqane saze angeic la mele i angeic, uti hë la angeic a ketre atre Anyipici Iehova. Hnei angeic e cili hna upi ni troa ithanata memine la Itretre Anyipici Iehova e Angleterre. Eni hi a nang, ngo ngazo pe, ame la eni a traqa e Angleterre, canga kei hmaca hi ni kowe lo meleng hnapan.

Ame la ketre drai, hnenge hna ixelë memine la ketre atre Anyipici Iehova e Londres, nyidrëti a tro fë trongëne la itre zonal, Ita Ne Thup me Réveillez-vous ! Mekune hmaca jë hi ni lo hnenge hna sisinyi koi Annunziato, matre eni pë hë a sipone jë koi nyidrë troa hane ini Tusi Hmitrötr me eni.

Hna ketri ni hnyawa hnene la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ka tune la hna qaja hnei 1 Ioane 1:9, la kola hape: “Maine eësha amamane la ite ngazo shë, nyipici me meköti nyidë, troa nue tije la ite ngazo shë, me hnea tije la nöjei thina shë ka tha meköti kö.” Eni a hmahma, ke, kösë kola ithanata meköti koi ni hnene lai xötr. Celë hi kepine lai ka upi ni troa canga sine la itre icasikeu ne la Itretre Anyipici Iehova. Ame e cili, hnene la itre trejin hna tro koi ni me kepe ni hnyawa. Nge ame la eni a öhne la etrune la ihnimi angatr, canga traqa pi hi koi ni la aja ne troa ketre atrene la lapa i angatr, ke kolo ewekë lai hnenge hna thele catrën.

Tha ka jole catre kö koi ni troa nue la dorog me thipetrije la itre huliwa ka sis, ngo ame la jole ka tru koi ni, tre, ene la troa saze la thiinang, matre tro ej a ihmeku memine la itre ini hnenge hna xötrei kapa. Atrehmekune hë ni laka, loi e tro ni a metrötrëne me wangatrune la itre atr. Nge eni pala hi a catre isi memine la itre thiinang ka ngazo. Eloine pe, tha hnei Iehova kö hna nuaxöji ni. Matre thupene la 6 lao treu ne ini Tusi Hmitrötr, hnenge hna saze trootro me xomi bapataiso lo macatre 1997.

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA

: Itre hnepe ijine thupene la eni a xome la bapataiso, hnenge hna ikötresai memine la ketre trejine föe, Barbara la ëjën. Ketre, ame la kola öhne hnene la ketre sineeng la aqane saze la meleng, hnei angeice hna nyiqane ini Tusi Hmitrötr. Hnei angeice hna hane xomi bapataiso, nge hna hane tune mina fe hnene la ketre trejine me angeic. Ame mina fe la qaaqang, hnei eahlo fe hna hane ini Tusi Hmitrötr ngöne lo eahlo a 80 lao macatre, me xomi bapataiso qëmekene tro eahlo a mec.

Enehila eni la ketre qatre thup ne la ekalesia, nge eni me Barbara a ce huliwa i Akötresie o drai me xatuane la itre atr ka qene Italie e Londres, matre tro angatr a hane atre la Tusi Hmitrötr. Nge ame la kola traqa la itre ethane la aqane meleng ekö, atraqatr la ixatua ne la föeng. Ame hë e thupen, lolo hë la mele hun e hnine la hnepe lapa, nge celë hi lo mel hnenge hna ajane catrën. Ketre, hnenge pala hi hna ajane la ketre kem ka ihnim, enehila öhne hë ni la Kem ka tru ihnimin. Hnenge lo hna sipone koi Akötresie troa tingetinge me madrine la meleng, maine göi ca macatre hi. Ngo eni a öhne laka, tru catre pala kö la itre manathithi hnenge hna kapa qaathei Nyidrë!

Ame hë e thupen, lolo hë la mele hun e hnine la hnepe lapa, nge celë hi lo mel hnenge ajane catrën. Ketre, hnenge pala hi hna ajane la ketre kem ka ihnim, enehila öhne hë ni la Kem ka tru ihnimin.

^ par. 10 Wange ju la ngöne la Ita Ne Thup ne 1 Julai 2014 la tane mekune hna hape, “La Bible Transforme Des Vies—Je ne sortais jamais sans mon arme,” hna qeje pengöne hnei Annunziato Lugarà, götrane 8-9.