Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 2 2016

 INAMACAN HNAPAN KOWE LA MELE ENEHILA

The Hnehengazo Menu Kö

The Hnehengazo Menu Kö

TREPENE MEKÖT: “The kuke hnine kö la mele i nyipunie.”—Mataio 6:25.

Nemene la aliene la trepene meköt celë? Hnei Iesu hna qaja la trenge ewekë cili, ngöne lo nyidrëti a cainöj hune la wetr. Kola qaja hnene la ketre dictionnaire ka qeje Tusi Hmitrötr ka hape, ame la hnëewekë “kuke hnine” tre, kola qaja “la aqane waipengöne hnene la atr la troa pë mani, maine aqane ujë i angeic ngöne la kola elëhni, maine ngöne la kola traqa la itre xa jole koi angeic.” Ngo ijije fe troa kukehnin, maine hnehengazon, la itre ewekë ka troa traqa elany. Eje hi laka, hetrenyi pala hi la itre ewekë hne së hna troa hnehengazon, tune la itre mo së me itre atr hne së hna hnim. (Filipi 2:20) Matre ame lo Iesu a hape, “the kuke hnine kö,” nyidrëti hi lai a thupën matre tha tro kö la itretre dreng a hnehengazone menune pala ha la mele i angatr. Pine nemen? Pine laka, tro hë lai a paatre la madrine i angatr.—Mataio 6:31, 34.

Nyipiewekë kö la trepene meköti celë enehila? Hetre eloine la troa trongëne hnyawa la hna qaja hnei Iesu. Pine nemen? Kola qaja hnene la itre itusi ka qejepengöne la aqane huliwane la ngönetrei së (système nerveux sympathique) ka hape, maine troa hnehengazo lapa hnene la ketre atr, ketre tro fe hë la atuate i angeic a huliwa catr. Nge ame hë la pun, tre, tro ha tithi angeice hnene la itre mec ka tru, tune la ulcère, maine meci fë wenethëhmi, maine hmanono pena.

Hnei Iesu fe hna qaja la ketre kepin matre tha tro kö sa hnehengazo menu. Öni nyidrë: “Dei e nyipunie ate kuke hnine a ateine troa nyi xane la hna sa ime kowe la ehoea [ne la mele] i nyën ?” (Mataio 6:27) Ka gufa la tro sa hnehengazone menune pala ha la mele së, ke thatreine kö së nyi xane la mele së, nge maine göi ca hnepe seconde hi! Ngo eje hi laka, e tro pala hi sa mekun itre ej, tro hë së lai a wezipo catr. Önine la ketre atr ka inamacane ka hape: “Ame la troa kukehnine la drai elanyi, tre, ka aluzi trengecatr, ke thatre kö së la pengöne la drai elany.”

Matre tro sa neëne tune kaa la troa hnehengazo menu? Ame la hnapan, tre, troa mejiune koi Akötresie. Akötresieti a thuane o drai la itre waco me nyihnyawane la itre iengen, matre tune kaa fe së itre hlue i Nyidrë, tha ka sisitria kö së? (Mataio 6:25, 26, 28-30) Ame la hnaaluen, tre, troa melëne la drai enehila. Öni Iesu fe, “the kuke hnine kö göi elany, ke qâ i elanyi troa kuke hnine göi nyëne kö.” Matre hapeu, nyipici kö lo hnei Iesu hna qaja ka hape, “Ijije la drai memine la ngazo i nyën”?—Mataio 6:34.

Maine tro sa trongëne la hna qaja hnei Iesu, tro hë së lai a neëne la itre xa sine mec. Ngo ame kö la ka sisitria catr, tre, tro sa hetrenyi la tingeting hna hëne hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “Tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie.”—Filipi 4:6, 7.