“Ijije pala hi troa senge la jol e troa nango huliwa thoi.” —Samantha, qaa Afrique du Sud.

Hapeu, mekuna i epuni fe hi lai? Tui Samantha hne së fe hë hna hane qëmeke kowe la itre jol. Tro la aqane ujë së ngöne la ijine cili, a qajaqaja la pengö së. Kola hape, e ka tru kö koi së la aqane goeë së hnei atr, canga tro hi së lai a huliwa thoi. Ngo ame hë la kola mama e thupen, ke, kola xeni pun la aqane huliwa cili. Hanawange la itre xa ethanyin.

KOLA APATRENE LA MEJIUN

Hna nyitrepene la aqane imelekeu ne la lue treme sineen hnene la mejiun. Nge maine ka catre la trepene cili, tro hë la lue treme sineen a mele tingeting. Ngo ame pe, tha ka xulu xane kö la mejiun. Nyipiewekë tro nyidro a pane imajemikeu, me ifekeune hnyawa la aliene hni i nyidro, me ikucakeune la loi. Ngo eje hi laka, ijije hi troa thë la aqane imelekeu i nyidro, hnene la hna huliwa thoi hnei ketre. Nge ame hë e cili, huliwa ka tru catr la troa xupe hmaca la aqane imelekeu i nyidro.

Hapeu, hna hane fe traqa tune lai koi epun? Maine eje hi, nemene la mekuna i epun? Maine jë, tro epuni a akötr me hleuhleu. Trotrohnine hi së lai. Ame la huliwa thoi ke, ka thë la ecatren la aqane imelekeu ne la lue treme sineen.

KA IXÖTREKEU

Hnene la ketre trahmanyi ka inamacan, Robert Innes la ëjen, hna qaja ka hape, “ka ceitu la aqane ujë ka thoi memine la ketre sine mec ka ixötrekeu.” Haawe, maine tro sa majemine ce tro lapa memine la itre atr ka huliwa thoi, tro fe hë së a hane xome la thiina cili.

Nemene la aqane tro sa neëne matre tha tro kö sa hane huliwa thoi? Tusi Hmitrötre hi la ka troa xatua së. Tro sa ce wange la itre xa trepene meköti ka troa xatua së.