Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 2 2016

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr?

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr?

Nemene la pengö së la easa mec?

KOLA MEKUN HNEI ITRE XAN ka hape, easë pena ha a troa xom la ketre pengöne ngönetrei. Nge ame itre xan, angatr a mekune ka hape, meci la pune koi së nge eje hë lai. Ngo tune ka fe la mekuna i nyipunie?

HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

“Tha ’te kö la kete ewekë hnei ite ka meci hë.” (Ate Cainöj 9:5) Matre ame la easa mec, tre, paatre hë së.

ITRE XA INI QA HNINE LA TUSI HMITRÖTR

  • Ame lo Adamu a mec, hnei angeice hna bëeke kowe la xaxau. (Genese 2:7; 3:19) Ketre tune mina fe, tro la itre ka mec a hane bëeke kowe la xaxau.—Ate Cainöj 3:19, 20.

  • Ame la kola meci hnene la ketre atr, ase hë angeice lai nyithupene la ngazo i angeic. (Roma 6:7) Matre, thatreine hmaca kö troa ameköti angeic, ke meci hë angeic.

Ijije kö troa mele hmaca hnene la itre ka meci hë?

AME KOI EPUN, TRE,

  • Eje hi

  • Ohea

  • Maine thatre kö epun

HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

“Tro ha mele hmaca.”—Ite Huliwa 24:15.

NEMENE LA ITRE XA INI QA HNINE LA TUSI HMITRÖTR?

  • Tusi Hmitrötr a aceitunëne la mec memine la kola meköl. (Ioane 11:11-14) Ijiji Akötresie troa ahlëne hmaca la itre ka mec, tune la easa ahlëne la ketre atr ka meköl.—Iobu 14:13-15.

  • Ame e hnine la Tusi Hmitrötr, nyimutre la itre atr hna amelene hmaca. Celë hi matre, xecie hnyawa koi së laka, tro hmaca kö a amelene la itre ka mec.—1 Ite Joxu 17:17-24; Luka 7:11-17; Ioane 11:39-44.