HNË TROA ÖHNYI EAMO KA TROA HAMË MADRIN KOI SË

Öni Tusi Hmitrötr: “Manathithi ange ka pë ethane ngöne la gojeny.”—Salamo 119:1.

Kola qaja hnene la sevene lao tane mekune celë, la itre eamo ka lolo catr nge ka troa hamë madrin koi së.