Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Nyine Nyiqane Ithanata Göne Troa Cainöj

Itre video hna kuca nyine tulu, matre troa sa nyiqane ithanatane la Tusi Hmitrötr.

Nyine Nyiqaane Ithanata Tro Fe Epuni a Hane Madrin

Hetre jol ngöne la mele ne la lue trefën me hnine la hnepe hlapa. Tusi Hmitrötr a amaman la jëne madrine kowe la fami.

Tro Kö a Mele Hmaca La Itre Ka Mec?

Tusi Hmitrötr a thingehnaean laka, tro hmaca sa öhne la itre sine së hne së hna hnim ka mec, e celë fen.

Drei la Itretre Anyipici Iehova?

Nyimutre la itre atr ka ajan troa atrepengöne hnyawa la Itretre Anyipici Iehova. Maine nyipunie a aja ithuemacany, loi e troa nyingëne mekötine koi angatr.