Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Video Nyine Nyiqane Ithanata Ne La Tusi Hmitrötr

Nyine Nyiqane La Tusi Ite Edomë

Nyine Nyiqane La Tusi Ite Edomë

Tro sa inine jëne la tusi Ite Edomë, la aqane tro sa mejiune kowe la uati hmitrötre i Akötresie ngo tha sipu inamacane së kö.