Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Video Nyine Nyiqane Ithanata Ne La Tusi Hmitrötr

Nyine Nyiqane La Tusi Esetera

Nyine Nyiqane La Tusi Esetera

Qaja jë la itre ewekë ka traqa ekö ngöne la tusi Esetera memine la aqane catre isigöline hnei Esetera la nöje i Iehova.