Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Video Nyine Nyiqane Ithanata Ne La Tusi Hmitrötr

Nyine Nyiqane La Tusi Amosa

Nyine Nyiqane La Tusi Amosa

Ame ngöne la tusi Amosa, tre, kola hmekë së, göne la aja mo me thingehnaean, laka troa acile la Baselaia hna troa cilën hnene la Mesia.