Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Video Nyine Nyiqane Ithanata Ne La Tusi Hmitrötr

Nyine Nyiqane La Tusi Nyima i Solomona

Nyine Nyiqane La Tusi Nyima i Solomona

Kola qaja e hnine la tusi Nyima i Solomona la pengöne la nyipi ihnim memine la inyipicikeu.