Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Nyine Nyiqane La Tusi Nyima i Solomona

Nyine Nyiqane La Tusi Nyima i Solomona

Kola qaja e hnine la tusi Nyima i Solomona la pengöne la nyipi ihnim memine la inyipicikeu.