Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

“Mejiune Jë Së Kowe La Hna Tha Öhn”

“Mejiune Jë Së Kowe La Hna Tha Öhn”

Nyimutre la itre itupathe ka tru hnei Iobu qatr hna cile kow ekö, nge hna traqa itrai itre ej. Hanawange la hna melën e celë hnene la hnepe lapa i Bannister. Casi hi la itre itupathe hnei angatr hna cile kow me Iobu ekö. Haawe, nemene la ka xatuane la hnepe lapa cili, troa atreine waiewekë hnyawa?