Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

‘Loi e Xecie Koi Epuni Ka Hape Hnei Akötresie Hna Acili Iesu Troa Joxu Me Keriso’

‘Loi e Xecie Koi Epuni Ka Hape Hnei Akötresie Hna Acili Iesu Troa Joxu Me Keriso’ (Götrane I)

‘Loi e Xecie Koi Epuni Ka Hape Hnei Akötresie Hna Acili Iesu Troa Joxu Me Keriso’ (Götrane I)

Nemene la ka anyipicine koi së ka hape, hnei Akötresieti hna acili Iesu troa Joxu Me Keriso? The thëthëhmine pi kö së laka ka meköti lai.