Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

‘Loi e Xecie Koi Epuni Ka Hape Hnei Akötresie Hna Acili Iesu Troa Joxu Me Keriso’

Ame itre xa ijin, ijije hi troa hetrenyi the së la luelu me troa puje la lapaune së. Ngo acatrene catrëne jë së la lapaune i së koi Iesu, ene lo Mesia me Joxu ne la Baselaia i Akötresie.

‘Loi e Xecie Koi Epuni Ka Hape Hnei Akötresie Hna Acili Iesu Troa Joxu Me Keriso’ (Götrane I)

Nemene la ka anyipicine koi së ka hape, hnei Akötresieti hna acili Iesu troa Joxu Me Keriso?

‘Loi e Xecie Koi Epuni Ka Hape Hnei Akötresie Hna Acili Iesu Troa Joxu Me Keriso’ (Götrane II)

Pane mekune jë së la ka troa xatua së matre troa acatrene catrëne la lapaune i së koi Iesu.