Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

'Tha Tria Kö La Ketre Ewekë Hna Qaja'

GÖI TROA TELECHARGER