KEPINE LA HNYING

Öni Tusi Hmitrötr: “Qa thene la [u]a i Akötesie la hna cinyihan’ asë.” (2 Timoteo 3:16) Matre, loi e tro ej a köja gojenyi së.

MAINE JU

Hanawang: David a tro e hnenyipajidr ngöne la tribu. Hnene laka, miti catr pala ha, haawe, tha öhne hë la itre ewekë ka mama ngöne la tribu. Matre angeic a öhne e cili laka, triane hë angeic la gojeny; menu hë angeic.

Maine David ju eö, nemene la hnei eö hna troa kuca?

PANE MEKUNE JU!

Nyimu aqane tro eö a kuca:

  1. Hnyingëne jë la gojeny.

  2. Xomi sine lame jë.

  3. Xome jë pe la gojenyi, tro kö eö lai a öhne la gojenyi eö.

Nyipici laka, ma tha ka nyipi loi kö lai hnaakönine mekun.

Ka loi la hnaaluene mekun ke, hetre sine lame matre troa thinane la gojenyi së.

Tro la Tusi Hmitrötr a xatua eö tune lai!

Tro la tusi ka sisitria celë a

  • köja gojenyi koi eö ngöne la itre ejolene la mel

  • xatua eö troa atrepengöi eö hnyawa, me alolone la thiina i eö

  • alolone la mele i eö

 MEKUNE KA SA LA ITRE HNYING KA TRU GÖI MEL

Ame hë la easa nyiqaane ithanata, easë hi lai a nyiqaane hnying.

  • Hnauëne laka, ka bulu la hnengödrai?

  • Hna xup hnei nemene la itre wëtresij?

Ame hë e thupen, easa ha hnyingëne thele la aliene la itre ewekë ka traqa.

Ekaa la itre mekune ka sa la itre hnying celë? Hapeu, itre eje kö e hnine la Tusi Hmitrötr?

Nyimutre la itre atr ka qaja ka hape, ka tiqa e hnine la Tusi Hmitrötr la itre ifejicatre, ase hë la ijine ej. Ketre, jole catr troa trotrohnine ej. Ngo hapeu, Tusi Hmitrötr la jol maine aqane mekuna ne la itre atr?

Ala nyimu la itre ka mekune ka hape, Akötresie la ka musinëne la fen, ngo nyipici kö lai? Easa öhne enehila laka, pëhë hneimekene la fen, nge treije me akötr la itre atr, ka sine wezipo me mec la itre xan, jiin me hulö a akötrëne la mel. Tro kö a upe zöne la Akötresie ka ihnim?

Pi tro kö eö a atre la mekune ka sa la hnyinge celë? Tro eö lai a sesëkötr la aqane sa ne la Tusi Hmitrötr.

Öhne hi eö laka, hna nyitrepene la itre eamo ngöne la boroshür celë hnene la Tusi Hmitrötr. Ka xecie hnyawa kowe la Itretre Anyipici Iehova ka hape, Tusi Hmitrötr la ixatua ka sisitria. Angatr a mekune tune lai pine laka “qa thene la [u]a i Akötesie la hna cinyihan’ asë, nge nyipi ewekë troa inin, me nyine amekötin.” (2 Timoteo 3:16, 17) Loi e tro eö a waipengöne hnyawa la itusi celë ka hekö, ngo ka nyipi ewekë pala hi enehila.