Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 HNYING 9

Tro Kö Ni a Mejiune Kowe La Ini Évolution?

Tro Kö Ni a Mejiune Kowe La Ini Évolution?

KEPINE LA HNYING

Maine nyipici ju la ini évolution nga, pëkö aliene la mel. Nge maine hetre Atre Xupi së, hetre nyine troa sa la itre hnying göi mel, me göi itre drai elany.

MAINE JU

Hanawang: Hna ajolëne la mekuna i Alex. Ka mejiune angeic koi Akötresie, nge xecie hnyawa koi angeic laka, hna xupe la nöjei ewekë asë. Ngo, ame enehila, hnene la porofesör ne biologie i angeic hna amamane ka hape, hetre nyine anyipicine la ini évolution. Matre tha ajane kö Alex troa hnyima sai angeic, me jele hmo angeic. Öni angeic: ‘E hna jele nyipicine lai hnene la itre ka inamacan, drei ni matre tro ni a ithanata e koho hun?’

Maine Alex ju eö, tro kö eö a kapa la ini évolution hnene hi laka, kola qaja hnei itre itus?

PANE MEKUNE JU!

Ame asë hi la itre atr, itre ka mejiune ju hë kowe la ini évolution, maine ka tha mejiune kö tre, canga saqe hi angatr qaja la itre ini hnei angatr hna mejiune kow, ngo thatre pe la kepine matre kola mejiune kow.

  • Itre xan a mejiune kowe la Atr Xupi pine hi laka, hna ini angatr tune ngöne la uma hmitrötr.

  • Itre xan a mejiune kowe la ini évolution pine hi laka, hna ini angatre ngöne la hna ini.

 SIKIS LAO HNING NYINE WANGE ATRUN

Öni Tusi Hmitrötr ka hape: “Hetete acile la nöjei uma asë ; ngo Akötesie la ate xupe la nöjei ewekë asëjëihë.” (Heberu 3:4) Meköti kö troa mekune tune lai?

Ka hmo la atr ka qaja ka hape, pëkö Atre Xup ke, ceitu i angeice hi memine la atr qaja ka hape, pëkö atr xupe la uma

ITRE MEKUNE HNA QAJA: Ame la nöjei ewekë asë tre, ka xulu jëne la ketre explosion ka tru (big bang).

1. Hnei nemene matre traqa pi lai big bang?

2. Nemene la mekune ka meköt koi epun, ene laka, ka xulu xan la itre ewekë maine hetre ka xup?

ITRE MEKUNE HNA QAJA: Itre atr a xulu qaathene la itre öni.

3. Maine ka xulu la itre atr qaathene la itre öni, tune la cako, pine nemene matre ka inamacane catre kö la itre atr hune itre ej?

4. Pine nemene matre jole pi hë troa trotrohnine la pengöne la itre xa nekö i öni ka coco catr?

ITRE MEKUNE HNA QAJA: Hna anyipicin la ini évolution.

5. Ame la atr qaja tune lai, hnei angeice kö hna ithel matre hetre nyine troa anyipicine lai?

6. Ala nyimu kö la itre atr ka jele nyipicine la ini évolution hnene hi laka, hna ini angatr hnene la itre atr ka inamacan, nge ka mejiune kow?

“Maine eö a tro ngöne la hnaxulu, nge öhne ju hi eö la ketre uma ka mingöming, öni eö jë hi: ‘Aqane lolone! Hna kei hnyawa la itre sinöe matre cile jë la uma celë.’ Eje hi laka, tha ka meköti kö la aqane mekune celë. Haawe, hnauëne kö matre tro sa jele nyipicine ka hape, ka xulu xan asë la nöjei ewekë?”—Julia.

“Maine qaja jë koi eö ka hape, hetre explosion ngöne la ketre hnë feja itus, nge siëne pi hi la ngöne uma hnene la encre. Nge ame e cili, mama pi hi la diksioner ka pexej. Tro kö eö a jele nyipicine lai?”—Gwen.

 LAPAUNE JË KOI AKÖTRESIE

Tusi Hmitrötr a upi së troa ‘xome catrëne la . . . mekun.’ (Ite Edomë 3:21) Matre, tha tro kö a nyitrepene la lapaune së koi Akötresie hnene

  • LA HNI SË (Eni a dreng laka hetre men ka catr)

  • LA HNA HULI SË HNEI ITRE XAN (Eni a mel ngöne la götrane ga hetre hmi)

  • LA HNA UKU SË (Hnei kaka me nenë hna hia ni troa lapaune koi Akötresie, matre thatreine kö ni troa tha idrei)

Loi e eje thei eö la itre mekune ka aijijë eö troa ketre sipu jele nyipicin.

“Ame la kola qejepengöne hnene la porofesöreng la aqane trongene la ngönetrei së, eje hi laka, ka mel Akötresie koi ni. Ka hetre eloine asë hi la itre götrane ej. Nge, itre ej a ce huliwa, nge pëkö hne së hna kuca. Matre mingöminge catr la ngönetrei së!”—Teresa.

“Ame la eni a goeëne la ketre ibatima, maine ketre he ka tru, maine ketre loto, eni a hnying ka hape, ‘Drei la ka xupe lai?’ E kola thele troa kuca la ketre loto, nyipi ewekë troa hetre inamacan, pine laka, nyimutre catr la itre neköi sine fao nyine troa iacatrenekeune hnyawa matre troa tro loi la loto. Matre, e hetre ka xupe la loto, haawe, hetre ka xupi atre fe.”—Richard.

“Eni pala hi a ini sias, nge kolo fe a patre trootro la mejiuneng kowe la ini évolution. . . . Ame koi ni, jole catre kö troa jele nyipicine la ini évolution hune la troa jele nyipicine ka hape, hetre Atre Xup.”—Anthony.

PANE MEKUNE JU

Ngacama ekö hë la itre ka inamacan ithel, ngo tha traqa pala kö angatr kowe la mekune ka cas. Eje hi laka, e tha traqa kö angatr kowe la mekune ka cas, angatr itre ka inamacan, hapeu, ka menu eö la eö a ketre ithel?