Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 HNYING 2

Pine Nemene Matre Eni a Hnehengazone La Ngönetreing?

Pine Nemene Matre Eni a Hnehengazone La Ngönetreing?

KEPINE LA HNYING

Hetre itre ewekë ka nyipi ewekë catre kö hune la hne së hna goeëne ngöne ithulu.

MAINE JU

Hanawang: Jana a goeë angeic ngöne ithulu, nge casi hi la hnei angeic hna öhne laka, ka tru la ngöne i angeic. Matre ketre Jana kö a qaja e kuhu hni angeic ka hape, “Loi e troa co la ngöneng,” ngacama qaja ju hë hnei keme me thin i angeic, me itre sinee i angeic ka hape, ka coco hi la ngöne i angeic.

Tha ekö catre kö, nge kola mekun hnei Jana troa isin troa apatren la itre xa hnepe kilo i angeic. Ame hi la nyine tro angeic a kuca tre, ene la troa tha xen koi hnepe drai . . .

Maine Jana ju eö, nemene la hnei eö hna troa kuca?

PANE MEKUNE JU!

E wangatrune menune pala ha eö la ngönetrei eö, ceitune hi lai memine la eö a goeë eö ngöne la ithulu, nge kola saze la iahnue i eö

Tha ngazo kö troa wange atrune la ngönetrei së. Hnei Tusi Hmitrötr hna qaja la emingömingöne la itre trahmanyi me föe tui Sara, me Rakela, Iosefa, Davita, me Abigaila. Öni Tusi Hmitrötr, Abisaga la ketre föe ka “nyipi lolo.”—1 Ite Joxu 1:4.

Ngo ala nyimu la itre thöth ka wange atrune menune pala ha la ngönetrei angatr. Matre tru la itre jol hnei angatr hna cile kow. Pane wange ju la:

  • Ame ngöne la ketre rapor, maine 100 lao jajiny, 58 la ka mekun ka hape, ka tru ngöne angatr, ngo kola mama pe laka, ala 17 hi la ka tru ngön.

  • Ame ngöne la ketre rapor, maine 100 lao föe, 45 la ka mekune ka hape, ka tru la ngöne i angatr, ngo kola mama pe laka, ka coco catr la ngöne i angatr!

  • Hnene la aja i angatr troa co ngön, haawe, hna tithi angatr hnene la ketre mec hna hape, anorexie. Tha xeni hë angatr.

 Maine kola mama thei eö la hatrene la meci hna hape, anorexie, maine tha xeni hnyawa ha eö, thele ixatua jë. Pane ithanata jë kowe la keme maine thin, maine ketre atr hnei eö hna mejiune kow. Öni Tusi Hmitrötr: “Ate ihnimi la enehmu o ijin’ asë, ngo ngöne la aköte jini angeicë hë.” —Ite Edomë 17:17.

The Wange Atrun Menune Kö La Ngönetrei!

Ame la emingömingöne la atr tre, ene la atr e kuhu hni angeic. Pane mekune jë la pengöi Abasaloma lo nekö i Davita joxu. Öni Tusi Hmitrötr:

“Pëkö ate ka hlemu atrune tui Abasaloma ngöne la ka lolo. . . . pëkö etha i angeic.” 2 Samuela 14:25.

Ngo, tru la pi draië i angeic, me pi mama, me iaö! Matre tha hnei Tusi Hmitrötr kö hna qaja alolo Abasaloma. Kolo pe a qeje pengöi angeic ka hape, atr ka thoi catr, me iaö, nge ka imethinë catr.

Easa trotrohnine la kepine matre Tusi Hmitrötr a hamëne la lue eamo celë:

“Xetëne [jë] la ate ka hnyipixe.”Kolose 3:10.

“Tha tro kö a thaipine la ngönetei . . . , ngo loi pe troa amingömingöne la ate ka sihngödi e kuhu hni.”1 Peteru 3:3, 4.

Maine nyipici laka, tha ngazo kö e troa isa amingömingö së, ngo ame pe, ka nyipi ewekë catre kö la atr e kuhu hni hune la ngönetrei. Pi tro kö sa goeëne la atr ka loi thiina hune la troa goeëne la atr ka nyi ka catr! Öni Felisia, ketre nekö jajiny: “Tro lai a canga mama kowe la itre atr la emingömingö i eö, ngo ame la hnei angatr hna thatreine troa thëthëhmine tre, ene la sipu pengöi eö, me itre thiina ka loi thei eö.”

AQANE GOEË SË HNE SË KÖ

Hapeu, eö pala hi a öhnyi engazone la ngönetrei eö?

Traqa kö koi eö la mekune troa xome la ketre aqane xen ka catrehnine catr matre paatre pi lai engazone la ngönetrei eö?

Nemene la hnei eö hna pi saze thei eö? (Sija jë.)

  • EQEAN

  • NGÖN

  • PENE HE

  • NGÖNETREI

  • IALAMEK

  • HANE NGÖNETREI

Maine hnei eö hna sa ka hape, ‘eje hi’ ngöne la lue pane hnying, nge kola sasaith la köni ewekë hna sija ngöne la hnaakönine hnying, haawe, kolo lai a hape: Tha ceitu kö la aqane goeë eö kö hnei eö memine la aqane goeë eö hnei itre xan. Ka hmaloi hi troa sasaithi tulu ngöne la aqane goeëne së la ngönetrei së.—1 Samuela 16:7.