Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Aqane Sa La 10 Lao Hnying Ne La Itre Thöth

 HNYING 3

Nemene La Aqane Tro Ni a Ithanata Koi Kaka Me Nenë?

Nemene La Aqane Tro Ni a Ithanata Koi Kaka Me Nenë?

KEPINE LA HNYING

E lolo la aqane ce mele eö me keme me thine i eö, tro ha tro loi la mele i eö.

MAINE JU

Hanawang: Easë ngöne la hnaipajö ne draihnacian. Nge ase hë Joo, ka 17 lao macatre, la itre jole i angeic ngöne la hnalapa, nge kola mekune troa sa ju. Angeic a amelene jë lai tele, me kei hune la ifotei hnei angeic hna pi lapan.

E cili, fetra pi hi kem ngöne la qene qëhnelö, nge tha ka madrine kö nyidrë.

“Jokë! Eö a aluzi traeme fë nemen, nge eö lo a troa xatuane la jini eö troa kuca la qa i angeic? Aqane i’ö pala hi, ka tha idrei!”

Öni Joo e tremutremu, “Kolo mina ha nyiqaan.” Nge drenge hi kem.

Kola xei hnei kem me hape, “Öni eö ka hape ue?”

“Pëkö kaka,” öni Joo, me gala draië.

Wesitre catre hë kem. “Trohmidra ju eö, drenge hi eö!”

Maine Joo ju eö, tro eö a neën tune kaa la iwesitrë celë?

PANE MEKUNE JU!

Ceitune hi la eö a ithanata me keme me thine i eö, memine la eö a xomi loto. E hetre ewekë ka thingi gojeny, saze gojenyi pi.

 HNA MELËN:

Öni Lya: “Jole pi hë koi ni troa ithanata koi kaka.” Ame itre xa ijin, eni pala kö a ithanata koi nyidrë, nge öni nyidrëti ju hi, ‘Menu hë ni, eö lo ka hape ue?’ ”

KÖNI AQANE TROA UJË HNEI LYA.

 1. Troa ithanata catr koi kem.

  Lya a ithanata catr me hape, “Ke kaka! Pane drenge ju la hnenge hna troa qaja! Ka nyipi ewekë catr!”

 2. Xele hë ma ithanata koi kem.

  Tha ajane hë Lya troa ithanatane la jol ka ej thei angeic koi kem.

 3. Troa treqene la ijine ka loi matre tro hmaca a ithanatan.

  Ame hë e thupen, Lya a iqëmekekeu me kem me ce ithanatan.

Nemene la mekun ka loi koi ?

PANE MEKUNE JU: Tha lapa hnyawa kö la mekuna ne la keme i Lya, matre tha mama kö koi nyidrëti la wesitre i angeic. Matre, e tro Lya a iëne lai Pane Mekun, tha tro jë kö kem a trotrohnine la kepine matre angeic a ithanata catr. Tha tro jë kö a hmala la hni nyidrë troa drei angeic. Nge ketre, tha aqane tro kö lai a metrötrëne me atrunyi kem. (Efeso 6:2) Matre, pëkö eloine koi ketre me ketre la troa ujë tune lai.

E hetre ewekë ka thingi gojenyi eö, tro eö lai a thele ketre aqane troa ithanata kowe la keme me thine i eö

Maine nyipici laka, ka hmaloi catr troa iëne la Hnaaluene Mekun, ngo ame pe, tha aqane ujë ne ka inamacane kö lai. Pine nemen? Pine laka, nyipi ewekë tro Lya a ce ithanatane me kem la jol ka ej thei angeic, e ajane angeic troa atreine elë hun. Nge ketre, nyipi ewekë koi kem troa atre la pengöne la mele i Lya, e tro nyidrëti a xatua angeic. Matre, pëkö ca eloine la troa lapa thaup.

Ngo ame la Hnaakönine Mekun, tre tha Lya kö a nue la aqane ujë i kem troa ahmacanyi angeic. Ngo angeice pe a thel troa ithanatane lai jol ngöne la ijine ka loi. Ijije hi tro angeic a cinyihan koi kem la ketre tus, tro hë lai a lapa hnyawa la hni angeic.

E tro angeic a cinyihan, tro lai a xatua angeic troa qaja hnyawane la itre sipu mekuna i angeic. Ame hë la kem a e, tro hë nyidrëti lai a trotrohnine la hnei angeic hna thel troa qaja koi nyidrë. Nge tro lai a xatua nyidrë troa trotrohnine la akötre ka ej thei angeic. Matre tru catr la eloine la hnaakönine mekun koi Lya me koi kem. Maine troa ithanata iqëmekekeu maine jëne tusi pena, aqane tro hi lai a xötrethenge la hna eamo së hnene la Tusi Hmitrötr kola hape, “Tro sha xöte thenge la ite ewekë ne tingeting.”—Roma 14:19.

Nemene la itre xa aqane troa ujë hnei Lya?

Maine hetre hnei eö hna mekun, fejane ju e cahu. Thupene lai, fejane jë fe la itre thangane lai.

 WANGE KÖ LA AQANE ITHANATA

Lapa mekune ju: Ame la hnei eö hna qaja tre, tha celë kö hna trotrohnine pala hi hnei kem me thine i eö.

HANAWANG LA KETRE CEITUN:

Keme me thine i eö a hnyingë eö la kepine matre tha madrine kö eö. Öni eö jë hi, “Tha pi ithanata kö ni.”

Ngo ame la hna trotrohnine hnei kem me thin tre: “Xele ni ma ithanata me epon, ke, thatreine kö epon troa trotrohni ni. Ka loi kö tro ni a ithanata memine la itre sinetrongeng.”

Pane mekune jë ka hape, eö a cile kowe la ketre jol ka tru, nge keme me thine i eö a ajane troa xatua eö. Ngo öni eö jë hi: “The hnehengazo kö, tro kö ni a ketre cile kow.”

 • Ame la hna trotrohnine hnei keme me thin tre:

 • Aqane troa sa: