Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Aqane Sa La 10 Lao Hnying Ne La Itre Thöth

Itre ixatua hna hamëne thatraqane la itre thöth matre tro angatr a mele ka loi.

HNYING 1

Nemene La Sipu Pengöi Eni?

E mama hnyawa hi koi së la itre hne së hna atreine kuca, me itre ifego së, me itre mekune nyine eatrën, tro së lai a axecië mekune hnyawa, ngacama jole pi hë.

HNYING 2

Pine Nemene Matre Eni a Hnehengazone La Ngönetreing?

Eö kö a wesitr hnene la hnei eö hna goeën ngöne la ithulu? Nemene la nyine tro eö a kuca?

HNYING 3

Nemene La Aqane Tro Ni a Ithanata Koi Kaka Me Nenë?

Tro la itre mekune cili a xatua eö troa ce ithanata memine la keme me thine i eö.

HNYING 4

Pine Nemene Matre Troa Qaja Amamane La Tria i Eö?

Tro pala hi së a tria, pengöi atre hi lai.

HNYING 5

E Kola Pi Inyiengë Me Eö?

Hetre ewekë nyine tro eö a kuca. Ijiji eö hi troa isi, ngo tha tro kö a hna iwanakoim.

HNYING 6

Tro Ni a Cile Tune Kaa Kowe La Ihuline La Itre Sine Ce Elong?

Tro lai a jole koi eö troa catre fë la ka meköt.

HNYING 7

E Kola Pi Ce Meköl Me Eö?

Pane mekune ju la itre ethanyin la troa easenyi catr hnene la thöth koi ketre.

HNYING 8

E Hna Thele Troa Xolouthi Eö?

Itre thöth la itre hna ketre hnyawa hnene la ewekë cili. Nemene la aqane tro eö a cil kowe la ewekë cili?

HNYING 9

Tro Kö Ni a Mejiune Kowe La Ini Évolution?

Nemene la itre mekune ka hetre alien?

HNYING 10

Tro La Tusi Hmitrötr a Xatua Ni Tune Kaa e?

Önine la itre atr, tiqa hnei ifejicatre la Tusi Hmitrötr, nge tha thatraqai së kö enehila, maine pena jole catr troa trotrohnine ej. Pëkö trenge nyipici.