Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ini Nyudreni Jë

 INI 6

Tha Ka Xou Kö Davita

Tha Ka Xou Kö Davita

E traqa ju la xou koi hmunë, tro hë hmunë a ue?— Tro hë hmunë lai a canga nyenyape koi kaka me nenë. Ngo hetre ketre atr kö ka troa xatua hmunë. Nge ka catre catr kö hune la nöjei atr asë. Atre fe hi hmunë ka hape, drei lai?— Iehova Akötresieti hi. Tro nyiso a ce ithanatane la pengöi Davita, ketre nekö trahmany hna qaja hnine la Tusi Hmitrötr. Tha ka xou kö Davita ke, atre hi angeic laka, tro kö Iehova a xatua angeic.

Ame lo nekönatr petre kö Davita, hnene la kem me thine i angeic hna ini angeic troa hnimi Iehova. Eje hi lai ka troa xatua Davita matre tha tro kö angeic a xou la kola traqa koi angeic la itre jol. Atre hi angeic laka, Iehova la ka troa xatua angeic ke, Enehmu i angeice Nyidrë. Ame ngöne la ketre ijine Davita a thupëne la itre mamoe i angeic, traqa pi hi la ketre liona atraqatr troa thapa la ketre nekö i mamoe! Atre fe hi hmunë la hnei Davita hna kuca? Hnei angeic hna weje huzun la liona, me xölehuj, me lepe humuthe ej! Hnene fe la ketre bea hna hane thele troa thapa la itre mamoe i Davita, ngo Davita pë hë a humuthe eje ju fe! Drei lai ka xatua Davita?— Iehova.

Hnei Davita hmaca kö hna amamane ngöne la ketre ijine laka, ka catr pala hi angeic. Kolo ijine kola isi hnene la angetre Isaraela me angetre Filisiti. Ca soce i angetre Filisiti ka qeadridri catr, nge ka tru matran! Goliatha la ëje i angeic. Hnene lai trahmanyi cili hna lapaa nyisine la trongene isi Isaraela me Iehova. Goliatha a hë isi me angetre Isaraela. Ngo xou catre la angetre Isaraela troa cile koi angeic. Ame hë la Davita a dreng, öni angeic jë hi koi Goliatha ka hape: ‘Eni Ia ka troa cile koi ’ö! Nge tro kö Iehova a xatua ni troa lepi ’ö!’ Ame koi hmunë, ke ka catre kö Davita?— Öö, ka catre catre angeic. Atre fe hi hmunë la ewekë ka traqa e thupen?

Davita a xome jë la trehle i angeic memine la faifi lao wene etë, me tro koi Goliatha. Ame la Goliatha a öhne laka, nekönatr, angeic a hnyimasai Davita. Ngo öni Davita koi angeic ka hape: ‘Hmunë a traqa koi ni me taua ngo ame ni, ke eni a traqa koi hmunë memine la ëje i Iehova!’ Angeic a hnaane  ju la trehle me tha trehle Goliatha. Tro meköti jë hi la wene etë kowe la akawane la lue meke i Goliatha! Kei pi hi lo lai trahmany, nge meci ju fe kö! Ikötrenyi jë hi la angetre Filisiti hnene la trenge xou i angatr. Hnauëne laka atreine jë Davita troa lepe la itrahmanyi cili?— Iehova hi la ka xatua angeic, ke ka catre catre kö Iehova hune lai trahmany!

Tha xou kö Davita ke atre hi angeice ka hape, ce Iehova me angeic

Nemene la hna ini hmunë hnene la pengö i Davita?— Pëkö atr ka catr hui Iehova. Tro pala hi Iehova a ceme hmunë. Matre, e traqa jë hmunë xou elany, mekune pala kö laka, tro kö Iehova a xatua hmunë troa catr!

E JË HMUNË LA

  • Salamo 56:3, 4

  • 1 Samuela 17:20-54