Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 INI 7

Hane Kö Traqa Koi Hmunë La Xou Me Lapa Cas?

Hane Kö Traqa Koi Hmunë La Xou Me Lapa Cas?

Öhne hi hmunë cahu nekönatr? Kösë lo nyën casi pe hi, nge nyën a xou. Hane fe kö traqa tune lai koi hmunë?— Tro fe hi lai a hane traqa koi së e itre xa ijin. Tusi Hmitrötr a hane qaja la itre atr, laka, hna hane traqa fe koi angatr la xou me lapa cas. Elia la ketre e angatr. Tro sa ce wange la pengö i angeic.

Iezebela a thele troa humuthi Elia

Ka mele Elia e Isaraela; kolo ijine tha ase petre kö hnaho Iesu. Nge ame Ahaba, joxu i angetre Isaraela, ke tha ka hane kö nyidrëti hmi kowe la nyipi Akötresie, ene Iehova. Ngo ka hmi pe nyidrë me Iezebela, föi nyidrë, kowe la itre haze menu, tui Baala. Tru catre fe la itre atr e Isaraela ka hane hmi koi Baala. Ame Iezebela, tre, ketre isola ka ngazo catr, nge aja i eahlo troa humuthe la nöjei atr ka tui Elia, ene lo itre ka hmi koi Iehova! Atre fe hi hmunë la hna kuca hnei Elia?—

Hnei Elia hna pane kötr! Hnei nyidrëti hna tro kowe la ketre götrane gaa nanyi catre ngöne la hnapapa, me zae e hnine la ketre ngönemenyi.  Hnauëne la Elia a kötr?— Öö, nyidrëti a xou. Ngo maine ju, tha tro kö nyidrëti a xou. Pine nemen? Atre hi nyidrëti laka, ijije tro Iehova a xatua nyidrë. Ke ase hë Iehova ekö lo amamane la mene i nyidrë koi Elia. Hnei Iehova hna sa lo thithi Elia, me upe la eë qa hnengödrai. Haawe, maine ju, tro hmaca kö Iehova a xatua Elia!

Hnei Iehova hna xatua Elia tune kaa?

Kola zae hnei Elia hnine la ngönemenyi, ene pe ewekë jë hi Iehova, me hnyingëne koi angeice ka hape: ‘Eö a ue e celë?’ Öni Elia jë hi e sa ka hape: ‘Eni casi pe hi la ka hmi koi Nyipë. Eni casi pe hi la ka mele pe, ngo eni a xouene laka, ma tro ha humuthi ni fe.’ Kola mekune hnei Elia ka hape, asesë hë humuthe la nöjei ka hmi koi Iehova. Ngo öni Iehova koi Elia ka hape: ‘Ohea. Ala 7 000 pala kö lao atr ka hmi koi ni. Catre pi pe. Ke hetre huliwa pala kö nyine tro eö a kuca!’ Madrine kö Elia la Iehova a qaja koi angeice lai; nemene la mekuna i hmunë?—

Nemene la hna ini së hnene la ewekë ka traqa pë hë e thupene koi Elia?— Tha tro pi kö hmunë a mekune ka hape, hmunë casi hi, nge tha tro kö a xou. Hetrenyi hmunë la itre sinee ka hnimi Iehova, nge ka hnimi hmunë mina fe. Ketre, Akötresieti ka tru trenge catre Iehova, nge tro kö Nyidrëti a xatua hmunë ngöne la nöjei ijin! Madrine kö hmunë troa atre ka hape, tha hmunë casi kö?—

E JË HMUNË LA

  • 1 Ite Joxu 19:3-18

  • Salamo 145:18

  • 1 Peteru 5:9