Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ini Nyudreni Jë

 INI 13

Hetre Aja i Timoteo Troa Xatuane La Itre Atr

Hetre Aja i Timoteo Troa Xatuane La Itre Atr

Timoteo ekö la ketre nekö trahmanyi ka ajane troa xatuane la itre atr. Celë hi kepine matre angeice pë hë a tro jë koi angatr ngöne la sipu nöje i angatre kö. Celë hi lai ewekë ka hamë madrine koi angeic. Pi tro kö hmunë a hane atre la pengö i angeic?—

Hnei nyidro hna hane ini Timoteo la pengö i Iehova

Hnei Timoteo hna tru e Lusetara. Ame lo angeic a nekönatr, hnei Lois qaaqa i angeic, me Eunike thine i angeic hna nyiqaane qeje Iehova koi angeic. Ame la kola tru trootro hnei Timoteo, kolo fe a tru thei angeic la aja troa xatuane la itre atr troa hane atre Iehova.

Ame hë la Timoteo a thöth, kola sipo angeice hnei Paulo troa ce tro me nyidrë troa cainöje trootro ngöne la itre xa götran. Hnei  Timoteo hna kapa la sipo i nyidrë, ke, pi tro catr angeic a xatuane la itre atr.

Hnei Timoteo hna ce tro me Paulo a tro Thesalonika, ketre traon ne Makedonia. Hnei nyidroti hna pane trongëne la gojenyi gaa nany, me ti he. Ame hë la nyidroti a traqa, nyidroti ha xatuane la itre atr troa inine la pengö i Iehova. Ngazo pe elëhni pë hë itre xan koi nyidro, nge hnei angatr hna thele troa akötrë nyidro. Celë hi matre hnei Paulo meTimoteo hna tro pena ha troa cainöj ngöne la itre xa götran.

Madrine Timoteo ngöne la mele i angeic

Ame hë e thupen, hnei Paulo hna sipo Timoteo troa bëeke hmaca a tro Thesalonika, matre troa wange la huliwa ne la itre trejine e cili. Tha ka hmaloi kö koi angeic troa bëeke hmaca a tro Thesalonika! Ngo hnei Timoteo hna tro, pine laka angeic a mekune la itre trejine e cili. Ame hë la angeic a bëeke koi Paulo, angeic a traqa fë maca ka loi. Lolo catre la aqane huliwa ne la itre trejine ne Thesalonika!

Nyimu macatre ne ce huliwa Timoteo me Paulo. Hnei Paulo hna qeje Timoteo ka hape, angeice hi la thupëtresiji ka ijije troa xatuane la itre ekalesia. Tru la ihnimi Timoteo koi Iehova me kowe la itre atr.

Ka hnime fe kö hmunë la itre atr, nge pi tro fe kö hmunë a xatua angatr troa atre Iehova?— Maine tro hmunë a tune lai, tro fe hë hmunë a hane madrine ngöne la mele i hmunë, tui Timoteo!

E JË HMUNË LA

  • 2 Timoteo 1:5; 3:15

  • Ite Huliwa 16:1-5; 17:1-10

  • 1 Thesalonika 3:2-7

  • Filipi 2:19-22