Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ini Nyudreni Jë

Qaan

Qaan

Qâ i ’ö troa hni Iehova Akötesi ’ö hnene la hni ’ö ka pexej, me u i ’ö ka pexej, me tenge cate i ’ö ka pexej. Nge tro ha eje e kuhu hni ’ö la nöjei tenge ewekë celë ini a ahnithe koi ’ö ngöne la drai celë ; nge tro eö a inin’ it’ eje kowe la ite nekö i ’ö, me ithanatan’ it’ eje e lapa eö hnine la uma i ’ö, me tro e kuhu gojeny, nge eö a meköle me mejë hmaca.”DEUTERONOMI 6:5-7.