Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Tro Kö a Mele Hmaca La Itre Ka Mec?

Tro Kö a Mele Hmaca La Itre Ka Mec?

Ame koi epun, tre . . .

  • eje hi?

  • ohea?

  • maine thatre kö epun?

 HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

“Tro ha mele hmaca.”—Ite Huliwa 24:15.

TRO KÖ SA MEJIUNE KOWE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR?

Eje hi, hane hi la köni kepin:

  • Akötresieti la Qeqene la mel. Tusi Hmitrötr a qeje Iehova Akötresieti ka hape, Nyidrëti la “qeqe ne mel.” (Salamo 36:9; Ite Huliwa 17:24, 25) Nyidrëti lo ka xupe la nöjei ka mel asë; haawe, atreine hi Nyidrëti troa amelene hmaca la atr ka mec.

  • Hnei Akötresieti hë ekö hna amelene hmaca la itre atr ka mec. Ala eitr lao atr hna amelene hmaca, nge hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr; itre ka co, me itre ka tru, me itre trahmanyi me föe. Ame itre xan, tre hna canga amelene hi qa hna mec, ngo ame la ketre, tre hna amelene pë hë thupene la foa lao drai!—Ioane 11:39-44.

  • Celë hnyawa hi la aja i Akötresieti lai. Tha aja i Iehova kö la mec; ithupëjia me Nyidrëti pe lai. (1 Korinito 15:26) Pi tro pala ha Nyidrëti a ngaane la meci hnene la mele hmaca. Nyidrëti a lapa goeëne la ijine tro Nyidrëti a amelene hmaca la itre atr e celë hune ihnadro, ene lo itre hnei Nyidrëti hna lapa mekun.—Iobu 14:14, 15.

HANE HI LA ALIENE KOWE LA MELE SË

Kola akeukawane la hni ne la itre ka meci sineen.—2 Korinito 1:3, 4.

Kola thepe së qa ngöne la xoue mec.—Heberu 2:15.

Kola thue mejiune së laka, tro hmaca së a iöhnyi memine la itre sinee hne së hna hnim.—Ioane 5:28, 29.

TUNE KAA LA MEKUNA I EPUN,

Pine nemene matre easa qatre trootro, me mec?

Hna sa la hnyinge celë hnene la Tusi Hmitrötr ngöne GENESE 3:17-19 me ROMA 5:12.