Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 5

Nemene La Aja i Akötresie Kowe La Ihnadro?

Nemene La Aja i Akötresie Kowe La Ihnadro?

1. Hnauëne la Akötresieti a xupe la ihnadro?

Hnei Iehova hna hamëne la ihnadro kowe la itre trahmanyi me föe. Celë hi hnë tro sa mele ngön. Haawe, tha hna xupe kö la lue pane trefën, Adamu me Eva troa mele e koho hnengödrai, ke, göhnë lai hna hnëkëne hë thatraqane lo itre angela. (Iobu 38:4, 7) Hnei Nyidrëti pe hna xome lo pane atr me ami angeice hnine la ketre paradraiso ka mingöming, hna hëne ka hape, hlapa ne Edena. (Genese 2:15-17) Hnei Iehova hna hamë angeic me itre matra i angeic la ketre manathith, ene la troa mele epine palua e celë fen.E jë la Salamo 37:29; 115:16.

Ame ngöne la qaan, eje hmekuje hi ngöne la hlapa e Edena la paradraiso. Kolo pë hë a troa hnaho hnene la lue pane trefën me nyialiene la ihnadro. Ame hë e thupen, tro ha lapane asë la ihnadro nge tro fe ha paradraiso la fen. (Genese 1:28) Tha tro jë kö a patre la ihnadro. Göhnene hi la atr epine palua.E jë la Salamo 104:5.

2. Pine nemene matre tha paradraiso kö la fen enehila?

Tha hnei Adamu kö me Eva hna drengethenge Iehova, ene pe Nyidrëti a helë nyidroti pi qaa hnine la hlapa. Luzi hë la paradraiso, nge pëkö atr ka atreine troa acile hmaca. Öni Tusi Hmitrötr: “Hna nue la fene hnengödrai kowe la ime ne la ate ka ngazo.”—Iobu 9:24.E jë la Genese 3:23, 24.

Hapeu, thatreine kö Iehova troa eatrëne lo aja i Nyidrëti ekö kowe la atr? Ohea! Kapucatinasë Nyidrë. Pëkö hnei Nyidrëti hna thatreine troa kuca. (Isaia 45:18) Tro kö Nyidrëti a kuca hmaca, matre troa eje lo aja i Nyidrë ekö thatraqane la atr.E jë la Salamo 37:11, 34.

3. Troa acile hmaca tune kaa la Paradraiso?

Troa acile hmaca la paradraiso e celë fen, ngöne la kola troa musi hnei Iesu, Joxu hna acile hnei Akötresie. Ame ngöne la isi hna hape Amagedo, tro Iesu a elemekene la itre angela i Akötresie me lepe apatrene la nöjei ka icilekeu me Iehova. Thupene lai tro Iesu a umë Satana koi 1 000 lao macatre. Troa mele pe la itre hlue i Akötresie,  pine laka, Iesu la ka troa eatrongë angatr me thupë angatr. Tro hë angatr a mele epine palua ngöne la paradraiso e celë fen.E jë la Hna Amamane 20:1-3; 21:3, 4.

4. Eue la troa patr la akötr?

Eue la tro Akötresieti a apatrene la akötr qaa celë fen? Hnei Iesu hna hamëne la ketre “hatren” nyine troa amamane laka, easenyi hë la pun. Ka ngazo catre kowe la atr la itre ewekë ka traqa kowe la fen enehila, ngo itre eje hi lai a amamane ka hape, easë hë a melëne lo ‘pune la fen.’E jë la Mataio 24:3, 7-14, 21, 22.

Ame la Iesu elanyi e koho hnengödrai, nge itre macatre ka 1 000 ne nyidrëti a troa musi kowe la fen, tro hë nyidrëti a apatrene la nöjei akötr asë. (Isaia 9:6, 7; 11:9) Tha hnëqa i Iesu hmekuje kö la troa Joxu, ngo nyidrëti fe la Atre Huuje Ka Sisitria, ketre hnëqa hnei nyidrëti hna cilën matre troa apëne la ngazo ne la itre atr ka hnimi Akötresie. Haawe, jëne Iesu, Akötresieti a troa apatrene la itre sine mec, tha tro hmaca kö a qatr me meci la atr.E jë la Isaia 25:8; 33:24.

5. Drei la ka troa mel e hnine la Paradraiso?

Ame ngöne la Uma Ne Baselaia, tro epuni a iöhnyi memine la itre atr ka hnimi Akötresie, nge ka thele troa amadrinë Nyidrë

Troa mele e hnine la Paradraiso, la itre atr ka drengethenge Akötresie. (1 Ioane 2:17) Hnei Iesu hna upe la itretre drei nyidrë troa thele la itre atr ka hni ka menyik, me ini angatre la nyine troa kuca matre troa kepe angatre hnei Akötresie. Ame enehila, Iehova a hnëkëne la itre atr ka alanyim, itre milio la etrun, matre tro angatr a hane mele elanyi hnine la Paradraiso e celë fen. (Zefania 2:3) Ame hnine la itre hnë hmi ne la Itretre Anyipici Iehova, hna hëne ka hape, Uma Ne Baselaia, ke, kola inine la itre atr troa itre trahmanyi me itre keme ka lolo, itre föe me itre thine ka thiina ka loi. Kola ce thili koi Akötresie hnene la itre nekönatr me itre keme me thin, me inine la aqane troa kepe thangane ka loi qaa ngöne la atrehmekune la Tusi Hmitrötr.E jë la Mika 4:1-4.