Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 3

Hapeu, Qaathei Akötresieti Kö La Itre Maca Ka Lolo?

Hapeu, Qaathei Akötresieti Kö La Itre Maca Ka Lolo?

1. Ewekë i drei la Tusi Hmitrötr?

Ej e hnine la Tusi Hmitrötr la maca ka lolo, laka, troa mele epine palua la itre atr e celë fen. (Salamo 37:29) Ketre, ame la Tusi Hmitrötr, tre, 66 lao neköi itusi hna iacasinekeun. Kola e la 40 lao hlue i Iehova trahmanyi hna upe troa cinyihane itre ej. Hna cinyihane la faifi lao pane itusi hnei Mose, kösë 3 500 hë lao macatre enehila. Ame la itusi tixenuë, tre, hna cinyihane hnei Ioane aposetolo, kösë 1 900 hë lao macatre enehila. Itre mekune i drei la hna cinyihane hnine la Tusi Hmitrötr hnene lo lai ala footre? Itre mekuna i Akötresieti hnei Nyidrëti hna hamëne jëne la uati hmitrötre i Nyidrë. (2 Samuela 23:2) Hnene la ala footre hna cinyihane la itre mekuna i Akötresie, ngo tha itre sipu mekuna i angatre kö. Mama hnyawa pi hi laka, ewekë i Iehova la Tusi Hmitrötr.E jë la 2 Timoteo 3:16; 2 Peteru 1:20, 21.

2. Troa xecie tune kaa koi së laka ka nyipici la Tusi Hmitrötr?

Tha sihngödri kö koi së laka qaathei Akötresieti la Tusi Hmitrötr, pine laka, ej a thingehnaeane hnyawa la itre drai elany. Pëkö atr ka atreine troa thingehnaeane tune lai. (Iosua 23:14) Akötresieti hmekuje hi lo Kapucatinasë la ka atreine troa ahnithe la itre ewekë ka troa traqa elanyi kowe la atr.E jë la Isaia 42:9; 46:10.

Pëkö ketre itusi ka tune la itusi qaathei Akötresie, nge celë hi hne së lai hna wangatrehmekun. Itre miliare la etrune la itre Tusi Hmitrötr, hna fejane me ujëne ngöne la itre qene hlapa ka nyimutre. Ngacama hna cinyihane ekö catr la Tusi Hmitrötr, ngo kola anyipicine enehila hnei sias la itre hnene eje hna qaja. Ketre, tha ka isazikeu kö la itre mekune hna cinyihane hnene lo lai ala footre. * Ketre, tha sihngödri kö koi së la kola qeje ihnimi hnei Tusi Hmitrötr, pine laka, thiina ne hi la nyipi Akötresie, lo Akötresi ne la ihnim. Nge tha jole kö koi Nyidrëti troa saze aloine la mele ne la itre atr. Celë hi la ka upe la itre atr ka ala nyimu troa lapaune laka, Wesi Ula i Akötresie la Tusi Hmitrötr.E jë la 1 Thesalonika 2:13.

  3. Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr?

Tusi Hmitrötr a qaja atrune la itre maca ka lolo, ka amamane laka, hetre hnei Akötresieti hna hnëkëne cememine la ihnim thatraqane la atr. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr la aqane aluzine ekö hnene lo lue pane atr, lo manathithi troa mele e hnine la paradraiso e celë fen. Ngo kolo fe a qaja la aqane troa acile hmaca elanyi lo lai paradraiso hna aluzin.E jë la Hna Amamane 21:4, 5.

Eje fe e hnine la Wesi Ula i Akötresie la itre wathebo, me itre trepene meköt, me itre eamo. Ketre, kola qaja mina fe hnei Tusi Hmitrötr la aqane ujë i Akötresieti kowe la atr. Kola mama hnyawa e cili la pengöi Akötresie. Haawe, ijije hi troa xatua nyipunie hnei Tusi Hmitrötr troa atre Akötresie. Ej a qaja la aqane tro nyipunieti a kuca, matre troa hane enehmu i Nyidrë.E jë la Salamo 19:7, 11; Iakobo 2:23; 4:8.

4. Tro epuni a trotrohnine tune kaa la Tusi Hmitrötr?

Tro la boroshüre celë a xatua së troa trotrohnine la Tusi Hmitrötr, hnene la hne së hna xome la aqane huliwa i Iesu. Hnei nyidrëti hna amexeje la ketre xötr ne la Tusi Hmitrötr me xome la ketre, nge thupene lai, nyidrëti a qeje pengöne matre troa “trotrohnine la hna cinyihan.”E jë la Luka 24:27, 45.

Pëkö ka nyipi ewekë catre hune la maca ka loi qaathei Akötresie. Ame itre xa atr, tre, tha semesinene kö angatr, nge itre xan a elëhni pin. Tha tro pi kö epuni a nanazij. Maine tro epuni a thele troa atre Akötresieti hnyawa, haawe, tro hë epuni a hane mejiune troa mele epine palua.E jë la Ioane 17:3.

 

^ par. 7 Wange ju la boroshüre Hapeu Akötresie a Hane Kukehni Së?