1. Nemene la eloine la troa catre inine la Tusi Hmitrötr?

Eje hi lai laka, ase hë acatrene la ihnimi epuni koi Iehova hnene la itre ini qaa hnine la Tusi Hmitrötr hna amamane hnene la boroshüre celë. Epi tha tro kö a nanazije la ihnimi cili. (1 Peteru 2:2) Maine tro epuni a catre easenyi pala hi koi Akötresie hnene la hna inine la Wesi Ula, ijije hi tro epuni a hane mejiune troa mele epine palua.E jë la Ioane 17:3; Iuda 21.

Kola kökötre la atrehmekune i epuni göi Akötresie, ketre kolo mina fe a acatrene catrëne la lapaune i epun. Tro la lapaun a xatua epuni troa amadrinë Akötresie. (Heberu 11:1, 6) Ej a upi epuni troa ietra me saze hnyawa la aqane mele i epun.E jë la Ite Huliwa 3:19.

Ijiji epuni hi troa eköthe la aqane imelekeu i epuni me Iehova

2. Tro la itre xan a kepe eloine tune kaa la ini hne së hna kapa?

Nyipi ewekë tro epuni a ce thawa memine la itre xan la hnei epuni hna inin; aja së asë hi troa qaja la itre maca ka lolo. Maine tro epuni a catre inine la Tusi Hmitrötr, tro hë epuni a atreine huliwane ej, matre troa qeje pengöne la lapaune i epuni koi Iehova memine la itre maca ka lolo.E jë la Roma 10:13-15.

Nyimutre la itre ka canga sesë troa tro fë la itre maca ka lolo cili kowe la itre sinee me lapa i angatr. Thupëne kö la aqane troa ithanata. Tha tro kö a qaja kowe la itre sinee së, ka hape, ka thoi la hmi angatr, ithanatane jë pe me angatre la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie. Nge mekune hnyawa pala hi së, laka, ame la ka troa ketr la atr, tre, tha celë hmekuje kö la hne së hna qaja, ngo hnene fe la aqane ujë ka lolo.E jë la 2 Timoteo 2:24, 25.

3. Nemene la aqane tro epuni a imelekeu me Akötresie?

Maine tro epuni a inine la Wesi Ula i Akötresie, tro hë epuni a kökötre ngöne la götrane la ua. Ame hë e thupen, ijiji epuni hë troa sa xepu koi Iehova ngöne la thith, me hane eköthe la aqane imelekeu i epuni me Iehova. E cili, tro hë epuni a hane sine la lapa ne la itre trejin.E jë la 2 Korinito 6:18.

  4. Tro epuni a kökötre hnyawa tune kaa?

Ijije hi tro epuni a kökötre ngöne la ua, e hnei epuni hna catre inine la Wesi Ula. (Heberu 5:13, 14) Sipone jë kowe la ketre Atre Anyipici Iehova matre troa xatua epuni jëne la itus Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr? Maine tro epuni catre inine pala hi la Wesi Ula i Akötresie, ketre tro fe hë epuni a madrine ngöne la mele i epun.E jë la Salamo 1:1-3; 73:27, 28.

Qaathei Iehova, Akötresie ka madrine la itre maca ka lolo hne së hna ce ithanatane ngöne la boroshüre celë. Maine tro epuni a easenyine catrëne la itre hlue i Nyidrë, haawe, tro hë epuni a hane easenyi catre koi Nyidrë. (Heberu 10:24, 25) Maine tro pala hi epuni a catre troa amadrinë Nyidrë, tro hë epuni a xötrëne la gojenyi ne tro kowe la nyipi mel, ene la mele ka tha ase palua kö. Ame la ewekë ka sisitria nyine tro epuni a kuca, tre, ene la troa easenyi koi Akötresie.E jë la 1 Timoteo 1:11; 6:19.