Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Kola Sa Hnei Drei La Itre Hnyinge Ka Tru?

Kola Sa Hnei Drei La Itre Hnyinge Ka Tru?

Atreine kö . . .

  • itre ka ini sias?

  • itre ka ini inamacan?

  • Tusi Hmitrötr?

 ÖNINE LA KETRE PEROFETA EKÖ KOI AKÖTRESIE

“Ateinë ni jë . . . Ame . . . la wesi ula i cilie, te, nyipici.”—Salamo 119:144, 160.

Tusi Hmitrötr a sa la itre hnyinge cili kowe la itre milio lao atr.

Pi tro fe kö epuni a hane tui angatr?

Tro epuni a öhn la itre xa mekun ngöne la sit jw.org.

HANE JU E

HANE JU GOEËNE la itre video

  • Itre ini me itre nyima koi ha nekönatr

  • Itre eamo kowe la itre thöth

  • Hatrene ne lapaun

 NEMENE LA PANE EWEKË HNEI EPUN HNA PI ATRE?

Tusi Hmitrötr a sa la itre hnyinge celë; wange ju ngöne jw.org/dhv

(Tro jë kowe lo hna hape, ITRE ITUS > ITRE ITUSI ME BOROSHÜR)