Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?

Tro Fe Kö Nyipunieti a Hane Kuca La Aja i Iehova?

Tro Fe Kö Nyipunieti a Hane Kuca La Aja i Iehova?

Eahuni a olene la hnei nyipunie hna e la sine boroshüre celë göi troa atre la pengö huni me itre huliwa hun, memine la organizasio hun. Eahuni a mejiune ka hape, hnene la sine tusi celë hna aijijë nyipunie troa wangatrehmekune ka hape, eahuni enehila la ka trongëne la aja i Iehova. Epi tro pala hi nyipunie a thele troa atre Akötresieti hnyawa, nge ithanatane jë memine la hnepe lapa i nyipunie me itre sinee i nyipunie, nge catre pi hë troa sine pala hi la itre icasikeu.—Heberu 10:23-25.

E tro nyipunieti a catre troa atre Iehova, tro nyipunieti a öhne e cili la etrune la ihnimi Iehova koi nyipunie. Nge tro lai a ithuecatre koi nyipunie troa kuca la hnei nyipunie hna atreine matre tro pena ha hnimi Nyidrë. (1 Ioane 4:8-10, 19) Ngo nemene la aqane tro nyipunieti a amamane o drai la aja i nyipunieti cili? Pine nemene matre nyipi ewekë catre koi nyipunie troa xötrethenge la itre tulu ne aqane mele ka loi? Nemene la ka troa thue aja i nyipunie troa ce kuca me eahuni la aja i Akötresie? Tro lai a tru la madrinene la atr ka ini Tusi me nyipunie troa xatua nyipunie matre mama hnyawa koi nyipunieti la itre mekune celë, nge tro ha “thupë nyipunieti ju kö ngöne la ihnimi Akötesie . . . uti hë la mele ka tha ase palua kö,” nyipunie, me hnepe lapa i nyipunie.—Iuda 21.

Ame la aja huni ka tru nyine troa ce thawa me nyipunie, tre ene la tro pala hi nyipunieti a kökötre trootro ngöne la gojenyi ne la nyipici, jëne la hna inine la sine itusi celë . . . “Thupë Nyipunieti Ju Kö Ngöne La Ihnimi Akötesie.”