Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?

 Mekene 13

Pengöne La Pionie

Pengöne La Pionie

Canada

Hnalapa koi ketre hnalapa

Ini Tusi Hmitrötr

Kola sipu ini cas

Ame la hnaithanata hna hape “pionie” tre kola qaja la atr ka tro pa troa waipengöne la ketre götrane göi troa fe gojenyine la itre xan. Ijije tro sa qaja ka hape, Iesu hi ekö la ketre pionie, pine laka hna upi nyidrë kowe la fen matre troa cainöjëne la maca ne mel, me fe gojenyine la itre atr, matre mele pi angatr. (Mataio 20:28) Ame ngöne la hneijine së, hna xötrethenge la tulu i nyidrë hnene la itretre drei nyidrë; hnei angatr hna xomi ijine troa huliwa atruny matre “inine” la itre atr. (Mataio 28:19, 20) Celë hi matre hnene la itre xan hna hane xome la huliwa ne pionie.

Atre cainöje lapa. Ame la Itretre Anyipici Iehova, tre itre ka cainöjëne asë hi angatre la maca ka loi. Ngo ame itre xan, angatre pë hë a axeciëne jë troa hane xome la huliwa ne pionie lapa, ene la troa cainöje e nöjei treu matre eatrëne la 70 lao hawa. Kola atreine hnei angatre troa eatrëne la huliwa cili, ke angatr a huliwa i maseta koi sine hi la drai. Itre pionie huti la itre xan, kolo itre ka cainöje koi 130 lao hawa e treu. Angatre lo itre hna upe kowe la itre götrane gaa pë, maine gaa xalaithe hi la itre atr ka cainöj. Ame la itre pionie, tre ka madrine catre pala hi angatre troa melëne hi la hnei angatre hna hetreny, ke angatr a mejiune laka, tro kö Iehova a hamëne la ka ijije kowe la mele i angatr. (Mataio 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8) Ame la itre ka tha ijije kö troa kuca la hnëqa ne pionie o drai, tre hnei angatre pe hi hna xome la hnëqa ne pionie ka ixatua; angatr a cainöje koi 30 maine 50 lao hawa ngöne la treu.

Kola ajane troa pionie, ke hnene la ihnimi koi Akötresie me kowe fe la itre atr. Tui Iesu, eahuni fe a öhne hnyawa laka, tru catre pala kö la itre atr nyine troa xatuane troa atre Akötresie. (Mareko 6:34) Ngo eloine pe laka, jëne la atrehmekune ka eje hë the hun, atreine hi troa hamë angatre la ixatua ka ijije enehila, matre hetrenyi fe angatre la mejiune ka catr. Hnene la ihnimi kowe la nöjei atr asë hna upe la pionie troa hamëne gufane la traeme i angeic, me trenge catre i angeic, göi troa tro fë la maca ka loi. (Mataio 22:39; 1 Thesalonika 2:8) Ame la thangane lai, catre hë la lapaune i angeic, nge angeic a easenyi catre koi Akötresie, nge kolo fe a kökötre catre la madrine i angeic.—Ite Huliwa 20:35.

  • Nemene la aqane tro nyipunieti a qejepengöne la pionie?

  • Hnei nemene matre ajane jë la ketre atr troa pionie?