Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 14

Pengöne La Huliwa Ne La Mesinare

Pengöne La Huliwa Ne La Mesinare

Etazini

Ini Ne Gileada, e Patterson, Newe Yok

Panama

Tro jë fe kö nyipunieti a tro trije la hnepe lapa i nyipunie me nöje i nyipunie, troa mele trehnyiwa ngöne la ketre nöje göi troa cainöjëne la maca ka loi? Celë hi hna kuca hnene lo itre thauzane lao Itretre Anyipici Iehova, angetre qaja ka hape, “Inieti hi la, upengë nieti jë.” (Isaia 6:8) Hna kuca hi tune lai hnene lo angetre xötrethenge la tulu hna amë hë hnene lo Mesinare ka sisitria, Iesu Keriso.—Ioane 7:29.

Troa xötrethenge la itre thupa ca i Iesu. Hnei Akötresieti hna upi Iesu qa hnengödrai kowe la fen, troa mele nyipine la itre atr ka ngazo. Tha hnei nyidrëti kö hna thele troa sazene la aqane mele ne la itre atr ne la hneijine i nyidrë, ngacama patre kö la meköti ngöne la ijine cili. Casi hi la huliwa hnei nyidrëti hna thele troa eatrëne hnyawa, ene la troa “cainöjëne la maca ka loi ne la baselaia i Akötesie,” ke eje hmekuje hi la nyin kowe la itre jole ka akötrëne la atr. (Luka 4:43) Hna xötrethenge la tulu cili hnene la itre nyipi mesinare.

Atre huujëne la mele i angeic. Ame la mesinare tre, ka atreine troa ce mele memine la nöjei pengöne atr: itre atr ka isapengöne kö la qene nöje me angeic, me aqane xen, me angetre mele ngöne la itre nöje gaa hedredrei catr, maine gaa hnötre catre pena. Angeice fe a thele troa inine la qene hlapa ne la nöje hna upi angeice kow, me tith la itre i cane loto maine itre xa ewekë hna xome hnene la itre atr, nyine ta i angatr koi gaa nany. Hnene la itre mesinare hna mele hi tune lai, pine la ihnimi angatre kowe la itre atr.

Atr hna inine koi huliwa. Qëmekene troa upe la Itretre Anyipici Iehova troa mesinare, faifi lao treu ne tro angatre a pane sine lo hna ini, hna hape Ini Ne Gileada. Hnene la ini cili hna acatrene la mejiune i angatre koi Iehova, me kowe la Wesi Ula i Nyidrë, me kowe fe la organizasio i Nyidrë. (Ite Edomë 3:5, 6) Kola xatua angatre fe troa thele thatraqai angatre kö la itre thiina ka loi kowe la huliwa ka eje thei angatr, me akökötrene la atreine thei angatre troa hamëne hnyawa la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Qa ngöne lai, maca hnyawa ha angatre troa cainöje “uti hë la cane la fene hnengödrai.”—Ite Huliwa 1:8.

  • Nemene la qa ne la mesinare?

  • Nemene la ini hna hnëkëne kowe la itre mesinare?