Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 8

Kepine Matre Eahuni a Heetre Hnyawa Troa Icasikeu

Kepine Matre Eahuni a Heetre Hnyawa Troa Icasikeu

Island

Mexique

Guinée-Bissau

Philippines

Öhne fe hi nyipunie cahu ngöne la itre iatr ne la boroshüre celë la aqane heetre hnyawa ne la Itretre Anyipici Iehova, ngöne la itre ijine angatr a icasikeu? Pine nemene matre nyipi ewekë catre koi hun troa heetre hnyawa?

Matre amamane la metrötre hun koi Akötresie. Nyipici, hetre ka sisitria kö koi Akötresie hune la ewekë ka canga mama hi the së. (1 Samuela 16:7) Ngo, ame la eahuni a itronyi troa hmi koi Akötresie, ame la aja huni ka tru, tre ene la troa metrötrë Nyidrë memine la itre sine hmi hun. Maine tro sa cile qëmekene la atre musi ngöne la hna kootr, tre tro së lai a thupëne hnyawa la aqane tro sa heetr me pengö së, pine laka easa metrötrëne la hnëqa ka eje thei nyidrë. Ka ceitune hnyawa hi lai memine la pengöne la aqane heetre hun e tro hun kowe la itre icasikeu, ke eahuni a amamane la metrötre hun kowe la “ate amekötine la fene hnengödrai asë,” ene Iehova Akötresie, memine fe la göhnë hnë tro huni a atrunyi Nyidrë.—Genese 18:25.

Matre amamane la aqane metrötrëne huni la itre ewekë ka sisitria ka eje ngöne la mele hun. Tusi Hmitrötr a thuecatrene la itre Keresiano troa heetr cememine la “qahmihmi me metöt,” tune la atre ka “thina ka ijiji Akötesie.” (1 Timoteo 2:9, 10) Ame la troa heetr cememine la “qahmihmi” tre kola hape, tha tro kö a pi amamai iheetr, me heetre wesiwes, maine heetr ceitu me föe ne gojeny. Ame la “metöt,” tre kola xatua huni troa iëne la aqane troa heetre hnyawa matre tha tro kö a hetre engazone la aqane heetre hun maine troa heetr ceitu me itre ka qene tratraije pena. Ngo tha hna thingi jë huni kö hnene la itre hna amekötine celë troa iëne la aqane tro huni a heetr. Ame la elolone me emingömingöne la aqane heetre hun, tre nyine ‘alolone la ini ne la Ate Iamele,’ me nyine “atrunyi Akötresie.” (Tito 2:10; 1 Peteru 2:12) Ame la tro huni a heetre hnyawa ngöne la itre ijine icasikeu tre, ka hetre thangane kowe la itre atr ka waipengöne la nyipi hmi Iehova.

Ngacama tha ihmeku kö la aqane heetre i nyipunie memine la itre atrene la icasikeu, ngo epi tha tro kö a sewe nyipunie troa hane lö kowe la hnë hmi. Ame la troa heetre hnyawa, tre, tha kolo kö a hape troa heetrëne la itre iheetr ka tru thupen. Loi hi la troa heetrëne la ka lolo, me ka ijij.

  • Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre la aqane heetre hun, ngöne la eahuni a hmi koi Akötresie?

  • Nemene la itre trepene meköti ka xatua hun troa iëne la aqane tro huni a heetr?