Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 16

Hnëqa Ne La Itre Drikona

Hnëqa Ne La Itre Drikona

Birmanie

Kola cile fë cainöj

Icasikeu göi cainöje trootro

Kola nyidrawane la Uma Ne Baselaia

Tusi Hmitrötr a qaja la lue lapa Keresiano ka cilëne la itre hnëqa ngöne la ekalesia; kola hë angatr thene la Itretre Anyipici Iehova ka hape, itre “pisop [itretre thup]” me itre “dikona.” (Filipi 1:1) Ala nyimu angatre hnine la itre ekalesia. Nemene la itre hnëqa ne la itre drikona?

Kola xatuane la lapa ne la itre qatre thup. Ka thupëtresiji la itre xa drikona, nge qatre itre xan, nge itre ka lapa qale catre angatre koi Iehova, nge ijije troa mejiune kow, ke lolo la aqane huliwa. Angatr a huliwane la itre götrane qa ka nyipi ewekë kowe la emelene la ekalesia. Celë hi matre nue hnyawa pi la itre qatre thupe kowe la hnëqa i angatr, ene la troa hamë ini, me thupëne la ekalesia.

Itre ka ixatua. Hna nue kowe la itre xa drikona la hnëqa ne ikep ngöne la itre icasikeu. Hnëqa i itre xan troa cilëne la ikaho, nge itre xan a e la hna ithingë mani hnene la ekalesia; nge itre xan fe a cilëne la hnëqa ne thewe tus, me thewe götrane hnë cainöj kowe la itre atrene la ekalesia. Angatre fe a ixatua göi troa nyidrawane la itre Uma Ne Baselaia. Ame itre xa ijin, hna sipo angatre hnene la itre qatre thup troa hamë ixatua kowe la itre Keresiano ka qatre catr. Hnene la itre drikona hna eatrëne hnyawa pala hi la itre hnëqa i angatr, celë hi matre nyipi ewekë catre koi huni asë troa metrötrë angatr.—1 Timoteo 3:13.

Itretre hamë tulu ka loi. Hna iëne la itre drikona thenge la itre thiina i angatre ka lolo ngöne la götrane la ua. Ngöne la itre ijine icasikeu, angatre fe a cile fë la itre cainöje ka acatrene la lapaune hun. Ame la eahuni a goeëne la etrune la aja i angatre troa cainöje trootro, ke kolo fe hi lai a akökötrene the huni la aja cili. Hnene la ixatua i angatre kowe la itre qatre thup, ene pe tru la madrine me cas e hnine la ekalesia. (Efeso 4:16) Nge ame hë e ketre ijin, ijiji angatre fe hë troa hane xome la hnëqa ne qatre thup.

  • Troa qeje pengöne tune kaa la drikona?

  • Nemene la itre hnëqa nyine tro angatr a kuca matre tro pala hi a tro loi la ekalesia?