Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 18

Aqane Xatuane Huni La Itre Trejine Hna Lepe Hnei Itre Hulö

Aqane Xatuane Huni La Itre Trejine Hna Lepe Hnei Itre Hulö

République Dominicaine

Zapo

Haïti

Thupene la hna traqa hnene la itre hulö, canga saqe pala hi huni hnëkëne la itre nyine ixatua thatraqane la itre trejine hna ketr. Ame la itre ewekë ka tru cili, tre hna kuca thenge la hni huni ka nyipici me ihnimi kowe la itre trejine me eahun. (Ioane 13:34, 35; 1 Ioane 3:17, 18) Tune kaa la aqane tro huni a xatua angatr?

Hne huni hna ithingë mani. Ame la kola traqa ekö e Iudra la ketre jiine ka tru, hnene la itre Keresiano ne Anetioka hna ithingë mani thatraqane la itre trejine me angatr e cili. (Ite Huliwa 11:27-30) Ketre tune mina fe enehila, e drenge hë huni ka hape, hna lepe hnei hulö la itre trejine me eahuni ngöne la itre xa götrane la fen, eahuni a ithingëne ju fe la itre hne huni hna hetreny, me up la ixatua cili jëne la ekalesia.—2 Korinito 8:13-15.

Hne huni hna hamëne la itre ixatua ka ijij. Hnene la itre qatre thup ngöne la götrane hna lepe hnei hulö, hna thele troa atre ka hape, hetre ka eatre kö thene la itre atrene la ekalesia i angatr? Tro la kometr ne ixatua a wai emekötine la aqane troa huliwane la itre hna ithingë drösinöe me xen, me timi me iheetr, me nyi hnalapa i ange ka pë umane hë. Tro la Itretre Anyipicin ka ala nyimu nge ka hetre talane ngöne la nöjei pengöne huliwa nyine kuca, a sipu nyithupene gojenyi angatre kö me tro hë troa hamë ixatua, göi troa acile hmaca la itre hnalapa me itre Uma Ne Baselaia hna angazon. Jëne la casi hun me aqane majemine huni troa ce huliwa, canga saqe hi huni hnëkëne la nöjei pengöne ewekë göi troa ixatua. Maine nyipici laka eahuni a canga xatuane “la nöjei ate ne la lapa i angete lapaun,” ngo tha hne huni kö hna thëthëhmine la itre xa atr fe, itre ka tha ce hmi kö me eahun.—Galatia 6:10.

Hne huni hna akeukawane me axapone la hni angatr jëne la Tusi Hmitrötr. Ka nyipi ewekë catr troa axapone la hni ne la itre atr hna lepe hnei hulö. Kolo itre ijine lai tro sa xomi trenge catre thei Iehova “Akötesieti ate akeukawan’ asë.” (2 Korinito 1:3, 4) Ame la eahuni a ithanatane la itre hna thingehnaeane hnene la Tusi Hmitrötr memine la itre atr ka akötr, eahuni hi lai a acatren e kuhu hni angatr la aqane tro la Baselaia i Akötresieti a apatrene trije elany la nöjei pengöne akötr.—Hna Amamane 21:4.

  • Pine nemene matre canga saqe hi hun hnëkëne la nöjei pengöne aqane troa hamë ixatua ngöne la itre ijine akötr?

  • Nemene la ixatua qa hnine la Tusi Hmitrötr nyine tro huni a ce thawa memine la itre atr hna lepe hnei hulö?