Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 9

Aqane Troa Hnëkëne Hnyawa La Itre Icasikeu

Aqane Troa Hnëkëne Hnyawa La Itre Icasikeu

Cambodge

Ukraine

Ame la nyipunieti a ini Tusi Hmitrötr memine la ketre Atre Anyipici Iehova, eje hi laka, tro nyipunieti lai a pane hnëkëne hnyawane la itre mekune nyine troa inin. Maine tro nyipunieti a kuca tune lai kowe la itre icasikeu ne la ekalesia, ke tro hë nyipunieti a kepe thangane ka loi. Manathithi hë së e hne së hna majemine troa hnëkë tune lai.

Eu nge ekaa la hnë troa ini? Eu la ijine kola lolo hnyawa la mekune së troa kapa la itre ini? E hmakanyi sine jidr, qëmekene troa nyiqaane la itre huliwa së ngöne la drai, maine e heji catre hë, thupene hna amekölene la itre nekönatr? Ngacama tha tro kö a qea la itre hawa ne troa ini, ngo wange hnyawa jë pe la ijine ka ijij, nge the nue kö la ketre ewekë troa ajolëne la hnepe hawa cili. Thele jë la ketre göhnë gaa tingeting, nge apine ju la itre ewekë ka iajolë, tune la ipos, me televizio, me telefon. Thithi jë qëmekene troa nyiqaane la ini, matre xatua nyipunie troa ananyine qa ngöne la he i nyipunie la itre hnepe jole hna lapa mekune ngöne la drai, nge tro hë lai a nyi göhnene hnyawa la Wesi Ula i Akötresie.—Filipi 4:6, 7.

Sija ju, nge hnëkëne jë fe la itre mekune nyine troa hane ce thawa. Nyiqaane wange jë la mekune ka tru nyine ce ithanatan. Wange ju lai tane mekune maine meken, nge wange ju fe la itre tane mekune ka co, me aqane isilekeune itre eje memine lo tane ka tru. Goeëne ju fe la itre iatr me itre hnying nyine amacan. Thupene lai, e jë lai paragaraf nge wange ju la aqane sa lai hnying. Xome jë fe me e la itre xötre ne la Tusi Hmitrötr, nge wange ju la aqane sile lai xötre kowe la paragaraf. (Ite Huliwa 17:11) Nge e öhne hë nyipunie la mekune ka sa lai hnying, siji fene ju hë maine nyihane ju la itre hnaewekë nyine amekunë nyipunie la aqane troa sa. Nge e traqa ha kowe la hna icasikeu, hane jë nyipunieti li im, me qeje mekune thenge la aqane trotrohnine i nyipunie.

Maine tro pala hi nyipunieti a hnëkëne la itre mekune nyine troa ithanatane ngöne la hna icasikeu, tro pala hi itre eje lai a nyixane “la tenge nyi” nyipunie, ene la atrehmekune qa ngöne la Tusi Hmitrötr.—Mataio 13:51, 52.

  • Nemene la nyine tro nyipunieti a majemine kuca qëmekene la itre icasikeu?

  • Tro nyipunieti a hnëkë tune kaa göi troa hane qeje mekune ngöne la itre hna icasikeu?