Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?

 Mekene 20

Aqane Huliwa Ne La Lapa Ne Xomi Meköti Enehila

Aqane Huliwa Ne La Lapa Ne Xomi Meköti Enehila

Lapa ne xomi meköti ngöne lo hneijine ne lo itre pane Keresiano

Kola e la tus hna up hnene la lapa ne xomi meköt

Ame ngöne lo hneijine ne lo itre pane Keresiano, “ang’ aposetolo me ite qate” e Ierusalema ekö la itre atrene la hnepe lapa ne xomi meköt, itre ka wai emekötine la ekalesia ne la itre Keresiano asë hna iën. (Ite Huliwa 15:2) Ame laka atreine jë angatre ce traqa kowe la mekune ka cas me ce axeciën, tre hnene la hnei angatre hna ce wange la Tusi Hmitrötr, me nue la uati hmitrötre i Akötresie troa xatua angatr. (Ite Huliwa 15:25) Celë hi hna kuca tune mina fe hnene la Lapa ne Xomi Meköti enehila.

Lapa ne la itre Keresiano hna xome hnei Akötresie troa eatrëne la aja i Nyidrë. Ame la itre hna iëne ka huliwa ngöne La Lapa Ne Xomi Meköti tre, ka tru kowe la hni angatre la Wesi Ula i Akötresie; nge atreine catre angatre wai emekötine la huliwa hun, me ithanatane la itre xa ini ka ihmeku memine la hmi. Angatr a traqa itronyi e nöjei wiike troa ce ithanatane la itre ewekë nyine troa kuca thatraqane la itre trejine me angatr e cailo fen. Tune lo hna kuca ekö hnene lo itre pane Keresiano, ame la itre mekune hnei angatre hna axeciëne nge hna nyitrepene hnene la Tusi Hmitrötr, tre hnei angatre hna upe kowe la itre ekalesia jëne la itre tusi hna cinyanyin, maine jëne pena la itretre thup ka iwai trootro. Celë hi ka aijijëne la nöje i Akötresie troa hetrenyi la aqane waiewekë me aqane huliwa ka cas. (Ite Huliwa 16:4, 5) Lapa ne Xomi Meköti la ka hnëkëne la xeni ne la ua, me thuecatre koi huni asë troa cainöjëne la Baselaia, me acile la itre Keresiano trahmanyi troa xome la itre hnëqa ka tru.

Ka huliwa la Lapa cili fene la mene ne la ua i Akötresie. Kola thele hnene la Lapa Ne Xomi Meköti la ixatua ne la Kapucatine asë, ene Iehova, memine la ixatua ne la He ne la ekalesia, ene Iesu. (1 Korinito 11:3; Efeso 5:23) Tha hnene kö la itre atrene la Lapa cili hna mekune ka hape, angatre la itre hene la nöje i Akötresie. Angatre pe a ce tro memine la itre xa Keresiano hna iëne me “xöte thenge la Arenio [Iesu] kowe la hnei nyidëti hna jötëti köw.” (Hna Amamane 14:4) Tha thëthëhmine kö la Lapa Ne Xomi Meköt la itre thithi huni thatraqai angatr.

  • Drei ekö ngöne lo hneijine ne lo itre pane Keresiano lo itre atrene lo pane lapa ne xomi meköt?

  • Nemene la aqane thele ixatua thei Akötresie hnene la Lapa Ne Xomi Meköt enehila?