Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Nemene La Aqane Tro La Hnepe Lapa A Mele Madrin?

Nemene La Aqane Tro La Hnepe Lapa A Mele Madrin?

Öni Epuni Ha hape . . .

  • jëne ihnim?

  • jëne mani?

  • jëne ketre ewekë kö?

 HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

“Sisitia pe la manathithi ne la angete denge la wesi ula i Akötesie, me trongën’ ej!”—Luka 11:28.

HANE HI LA ALIENE KOWE LA MELE SË

Troa melëne la nyipi ihnim.—Efeso 5:28, 29.

Troa melëne la nyipi metrötr.—Efeso 5:33.

Troa melëne la nyipi tingeting.—Mareko 10:6-9.

 TRO KÖ SA MEJIUNE KOWE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR?

Eje hi, hane hi la lue kepin:

  • Akötresieti la Qaane la mele ne la hnepe lapa. Önine la Tusi Hmitrötr, “qa thei [Iehova Akötresie] la hna cengöne ati ëjene la nöjei lapa.” (Efeso 3:14, 15) Kola qaja ka hape, ame laka hetre hnepe lapa jë, tre, hna acile hnei Iehova. Pine nemene matre ewekë lai ka loi nyine tro sa atre?

    Pane ce wange jë së: Maine xeni jë epuni la ketre xeni ka loi, nge pi tro epuni a atre la aqane kuca, tro epuni a hnyingë drei la nöjei pengöne ëje ne xeni hna ithuenyikön hnine la xeni cili? Eje hi laka, tro lai a hnyingëne kowe la atre kuca lai xeni cili.

  • Ka ceitune hi lai memine la nöjei thiina nyine ce melëne matre troa hetrenyi la mele ka tingetinge e hnine la hnepe lapa, nyipi ewekë tro sa hnyingëne itre eje koi Iehova, lo Qaane la hnepe lapa.—Genese 2:18-24.
  • Akötresie a meku së. Ka inamacane la itre hnepe lapa ka thele la itre hna amekötine hnei Iehova, lo itre hnei Nyidrëti hna hamëne jëne la Wesi Ula i Nyidrë. Pine nemen? “Ke nyidëti a meku nyipunie.” (1 Peteru 5:6, 7) Ka sisitria koi Iehova la itre aja së, nge ka hetre thangane ka loi pala hi la itre hna amekötine hnei Nyidrë!—Ite Edomë 3:5, 6; Isaia 48:17, 18.

 TUNE KAA LA MEKUNA I EPUN,

Tro epuni a kuca tune kaa matre ketre trahmany, me föe epun, maine keme me thine ka kuci hnëqa?

Hna sa la hnyinge celë hnene la Tusi Hmitrötr ngöne EFESO 5:1, 2 me KOLOSE 3:18-21.