Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Tro Fe Epuni a Hane Madrin

 MEKENE 3

Aqane Nyinyine La Itre Jol

Aqane Nyinyine La Itre Jol

“Tro nyipunie a ihnimikeu cat ; ke tro ha he la ite ngazo ka nyimute hnene la ihnim.”—1 Peteru 4:8

Ame hë la epon lue trefën a ce mel, tre kolo hi lai a nyiqaane fetra la itre jol; ke isa aqane mekune kö, nge isa aliene hni kö, nge isa aqane waiewekë i epone kö. Maine pena kola fetra la itre jol hnene la itre xa ewekë kö, tha hnei epone kö hna mekune laka, tro ha traqa.

Ame e itre xa ijin, easa pi kötrene la itre jole cili, ngo öni Tusi Hmitrötr ka hape, ka loi kö la troa cile kowe la itre jol. (Mataio 5:23, 24) Nge tro kö epone a atreine nyinyine la itre jole cili, e hnei epone hna trongëne la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr.

 1 ITHANATANE JË LAI JOL

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Hete . . . ijine ewekë.” (Ate Cainöj 3:1, 7) Loi e tro epon a ce ithanatane lai jol. Qeje pengöne hnyawane jë la isa aliene hni epon, memine la hnei epon hna mekune göne lai ewekë cili. “Isa qeje nyipici” jë. (Efeso 4:25) Maine ketre jole ju hë ka troa aelëhni epon, ngo the tro pi kö a ewekë catr. Maine menyike la aqane sa i ketre koi ketre, tre tha tro jë kö epone lai a isi ithanata.—Ite Edomë 15:4; 26:20.

Maine ka isazikeu la mekuna i epon, ngo loi e tro pala hi epon a ihnim, me imetrötrekeu. (Kolose 4:6) Canga nyinyine jë la jol, nge the cile kö troa ithanatan.—Efeso 4:26.

NYINE KUCA:

  • Wange ju la ijine ka loi troa ithanatane lai jol

  • Maine ijine tro ha drei ketre, the thupatëne kö la ithanata i angeic. Treqene ju la ijine i epun

 2 DRENGE JU, NGE TROTROHNINE JU

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Ihnimikeuneju tune la aqane ihnimi tejin ; pi pa troa atrune la kete.” (Roma 12:10) Nyipi ewekë catre troa drei ketre. Thele ju troa trotrohnine la aqane waiewekë ne la föi epun, ce memine la ‘ihnimi me hni ka ipië.’ (1 Peteru 3:8; Iakobo 1:19) The drei simine kö la angeic a ithanata. Maine ijije hi, pane nue pi lai jole i epun, nge drenge hnyawane ju la föi epun; maine pena, sipo angeice ju troa ithanatan e thupen. Maine epuni a goeëne la föi epun ceitu me ketre ka sin la ekip i epun, ngo tha ithupëjia kö, tha tro kö a “saqe . . . la hni [epun] troa elëhni.”—Ate Cainöj 7:9.

NYINE KUCA:

  • Drenge hnyawane ju la hna qaja hnei ketre, ngacama tha madrine kö epuni la hnei angeice hna qaja

  • Thele jë la aliene la itre ithanata i ketre. Goeëne ju la inemeke me aqane enije ne la föi epun, nge drenge ju fe la nine hnenyinawa

3 TROA QAJA KUCA

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Hete thangane ngöne la nöjei huliwa asë ; ngo troa pë ewekë la hna qaja hi hnene la ukeineqë.” (Ite Edomë 14:23) Tha tro hmekuje kö a ce axecië mekun. Loi e tro fe a ce trongëne lo lai hnei epone hna ce axeciën. Nyipici laka, tro lai a upi së troa enij, nge huliwa ka tru e itre xa ijin; ngo ame pe tro kö epon a öhne la thangan. (Ite Edomë 10:4) Maine tro epon a ce huliwa, tune la lue atr ka sin la ekip ka cas, tro ha “hete thupene ka loi” ne la huliwa i epon. —Ate Cainöj 4:9.

NYINE KUCA:

  • Ce wange ju la hnei epone hna troa isa kuca, matre nyinyine la jol

  • Ame hë e thupen, ce wange ju hë la aqane trongen la hna isa kuca