Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MEKENE 1

Thele Ixatua Ju Thei Akötresie

Thele Ixatua Ju Thei Akötresie

“Ame lo ate xupe ngöne la qan, te, hnei anganyidëti hna xupi nyido trahmanyi me fö.”—Mataio 19:4

Iehova * Akötresieti la ka acile la pane faipoipo. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, hnei Nyidrëti hna xup la föe, “me tro sai angeice koi Adamu.” Atraqatre la madrine i Adamu; matre öni angeice jë hi: “Dei lola june sine la ite juneng, me ijöne sine la ijöng.” (Genese 2:22, 23) Aja i Iehova pala hi enehila tro la itre ka faipoipo a madrin.

Ame la kola ikötresae hnene la trahmanyi me föe, tre ame koi nyidro, ke tro ha mingöminge me lolo la mele i nyidro. Ngo, loi e troa atrehmekune hnyawa laka, ngacama tru ju hë la ihnimi nyidro lue trefën, ngo tro pala hi nyidroti a ixelë memine la itre jol. (1 Korinito 7:28) Tro epuni a öhne e hnine la boroshür celë la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatuane la itretre trongën, troa mele madrine ngöne la faipoipo me hnepe lapa.—Salamo 19:8-11.

 1 KAPA JU LA HNËQA I EPUN QAATHEI IEHOVA

ÖNI TUSI HMITRÖTR: Trahmanyi la he ne la hnepe lapa. —Efeso 5:23.

Maine ketre thupëtrisiji epun ka ikötresae hë, öni Iehova, qâ i epun troa hnime la föe i epun. (1 Peteru 3:7) Hnei Nyidrëti hna xupe la föe nyine ixatua thatraqai epun, nge aja i Nyidrë tro epuni a atrun, me hnime la föe i epun. (Genese 2:18) Nge tro la ihnimi epun a upi epun troa amë panëne la aja i föe, nge pine pë hë la itre sipu aja i epun.—Efeso 5:25-29.

Maine ketre föe ka ikötresae hë epun, öni Iehova, qâ i epun troa metrötrëne la föi epun, me xatua angeice troa aeatrëne la hnëqa i angeic. (1 Korinito 11:3; Efeso 5:33) Sajuëne ju la mekune hnei trahmanyi hna axeciën, nge xatua angeice ju ngöne lai mekune cili. (Kolose 3:18) Itre ewekë lai nyine kuca, matre mingöminge epun koi föi epun, ngo koi Iehova mina fe.—1 Peteru 3:1-6.

NYINE KUCA:

  • Hnyingëne ju kowe la föi epun la nyine tro epuni a kuca, matre tro epuni a traqa kowe la hmekune la trahmanyi maine föe ka loi. Drenge hnyawane ju la hna qaja, matre atreine epuni trongën

  • Loi e troa atreine itreqe hnyawa, matre tro lai ketre a traqa kowe la thiina hna ajan

2 WANG ATRUNE JU LA ALIENE HNI KETRE

ÖNI TUSI HMITRÖTR: Nyipi ewekë tro epuni a atre la itre aja ne la föi epun. (Filipi 2:3, 4) Tro epuni a ujë kowe la föi epun thenge lo hna amekötine hnei Iehova, ka hape, qâ ne la itre hlue i Nyidrë troa “menyike la thina kowe la nöjei ate asëjëihë.” (2 Timoteo 2:24) “Hetete ewekë kösë hna thine hnei taua ; ngo nyine ameune la sesepeneqe ne la ate ka inamacan.” Haawe, iëne hnyawane ju la itre trenge ithanata i epun. (Ite Edomë 12:18) Tro kö Iehova a xatua epuni jëne la ua i Nyidrë, matre menyike la itre ithanata i epun, hna qaja ce memine la ihnim.—Galatia 5:22, 23; Kolose 4:6.

NYINE KUCA:

  • Qëmekene troa ithanatane la itre mekune ka tru memine la föi epun, pane sipone jë jëne la thithi troa xatua epun troa xomihni, me troa ikepe hna qaja

  • Qëmekene troa hane qeje mekun, pane mekune hnyawa ju la aliene la itre trenge ithanata, memine la aqane troa qaja

 3 LOI E TROA CAS

ÖNI TUSI HMITRÖTR: Ame la epuni a ikötresae, tre “ca ngönetei” hë epuni me föi epun. (Mataio 19:5) Ngo ame pe, isapengöne pala hi la isa aqane mekun. Qa ngöne lai, nyipi ewekë troa casi la mekun, me ce. (Filipi 2:2) Nyipi ewekë troa ce hni, ngöne la epuni a axecië mekun. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape: “Kola acatene la nöjei mekune hnei ithanata.” (Ite Edomë 20:18) Haawe, nue pi kowe la Tusi Hmitrötr troa eatrongë epun, la epuni a troa ce axeciëne la itre mekune ka tru.—Ite Edomë 8:32, 33.

NYINE KUCA:

  • Ame la epuni a ce ithanata me föi epun, tha tro hmekuje kö a qaja la itre ithuemacanyi hnei epuni hna atre, maine mekuna i epun, ngo nyipi ewekë troa fe la hni epuni koi angeic

  • Qëmekene troa axecië mekun, pane ithanatane ju me föi epun

^ par. 4 * Ame lae “Iehova,” tre ëje i Akötresie hna qaja hnei Tusi Hmitrötr.