Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Tro Fe Epuni a Hane Madrin

Tro epuni itre trefëne me itre trenekön a ce mele madrin, e tro epuni a trongëne la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr.

MEKENE 1

Thele Ixatua Ju Thei Akötresie

Luetre lao hnying ka troa xatua epun matre tro loi jë la faipoipo i epun.

MEKENE 2

Inyipicikeu Ju

Ame la atr ka nyipici koi föe hmunë, tre kolo hmekuje hi lo atr ka tha nyixetë kö?

MEKENE 3

Aqane Nyinyine La Itre Jol

Tro la aqane ië ewekë i epon a kuca matre troa tro loi, maine tro ngazo pena, la faipoipo i epon.

MEKENE 4

Aqane Troa Huliwane La Mani

Nemene la eloine la troa ce hni me qaja la nyipici?

MEKENE 5

Aqane Troa Mele Tingeting Me Itre Sinee

Hetre aqane kuca matre tro pala hi epuni a metrötrë keme me thin, ngo tha tro pe a agomegomëne la mele i epon lue trefën.

MEKENE 6

E Traqa Jë Hetre Nekönatr

Tro kö a catr la imelekeu i epon thupene la kola hetre nekönatr?

MEKENE 7

Aqane Troa Inine La Nekönatr

Ame la troa hajine la nekönatr, tre tha ene casi kö la qaja koi nyëne la itre wathebo, maine wameucë nyëne pena.

MEKENE 8

E Traqa Jë La Itre Jol

Hane ju sipo ixatua.

MEKENE 9

Ce Hmi Jë Koi Iehova

Nemene la nyine tro epuni a kuca matre, madrine epun troa sin la hmi ne la hnepe lapa?