Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITRE ALIEN

ITRE ALIEN

Paatr 1 QAAN LA XUPI EWEKË UTI HË LO KOLA IWË

Paatr 2 QAAN LO IWË UTI HË LO INUEJË QAA AIGUPITO

Paatr 3 QAAN LO KOLA LÖ PI QAA AIGUPITO UTI HË LO PANE JOXU NE ISARAELA

Paatr 4 QAAN LO PANE JOXU NE ISARAELA UTI HË LO PO E BABULONA

Paatr 5 QAAN LO PO E BABULONA UTI HË LA KOLA XUPE HMACA E IERUSALEMA

Paatr 6 QAAN LA KOLA HNAHO IESU UTI HË LA NYIDRËTI A MEC

Paatr 7 QAAN LO KOLA AMELE IESU HMACA UTI HË LA KOLA AKALABUSI PAULO

Paatr 8 KA EATR ASË PALA HI LA ITRE HNA THINGEHNAEAN HNENE LA TUSI HMITRÖTR