Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 115: Paradraiso Ka Hnyipixe e Celë Fen

Edromë 115: Paradraiso Ka Hnyipixe e Celë Fen

HANAWANG cahu itre isinöe ka tru, memine la itre iengene ka mingöming, me itre wetr ka draië catr. Hapeu, thaa itre ewekë kö lai nyine emingömingön la mele së? Goeëne cahu kola xeni hnene la neköi drië, ngöne la ihnatrapaime ne la nekönatr. Nge goeëne ju fe la itre liona me itre hoos, kola ce xeni ngöne la hnapapa. Ajane fe kö nyipunie troa hane mele ngöne la ketre götrane ka tune lai?

Kola ajan hnei Akötresie tro nyipunie a mele epine palua, e celë fen ngöne la paradraiso. Ngo thaa ajane kö Nyidrëti tro nyipunie a mele hnine la kucakuca me akötr, itre ewekë ka ahlehleun la mele ne la atr enehila. Celë hi hna thingehnaeane lai hnei Tusi Hmitrötr, kowe la itre atr ka troa mele elany ngöne la paradraiso ka hnyipixe kola hape: ‘Tro hë Akötresie a ce me angatr. Thaa tro hmaca kö a meci hnene la atr, maine treij, maine akötre pena. Paatre tro hë lo itre ewekë hnapan.’

Tro Iesu a kuca matre troa saze me lolo la fen. Atre hi nyipunie la ijine troa traqa la itre hna thingehnaean celë? Itre ej a troa traqa thupene la hnei nyidrë hna nyihnyawan la ihnadro, me apaatren la nöjei ngazo asë, memine la itre atr ka ngazo. Pane mekune jë, ame ngöne lo Iesu e celë fen, hnei nyidrëti hna aloin la meci ne la itre atr, me amelene hmaca la itre ka mec. Nöjei ewekë lo lai hnei Iesu hna kuca, matre troa nyiqaane amaman la itre nyine tro nyidrëti a kuca elany e celë fene hnengödrai asë, ngöne la nyidrëti a troa cilën la hna nyi Joxu ne baselaia i Akötresie.

Ketre pengöne kö elany la elolon la mel, ngöne la paradraiso ka hnyipixe e celë fen! Iesu memine la itre hnei nyidrë hna iën, a troa mus qaa koho hnengödrai. Troa thupëne hnei angatr, matre troa mele ka loi la nöjei atr ka troa mele pe e celë fen. Tro pe sa ce wang la ewekë ka sisitria nyine tro sa kuca, matre ijiji së fe troa kapa qaathei Akötresie la mele ka thaa ase palua kö, ngöne la paradraiso i Nyidrë ka hnyipixe.

Hna Amamane 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Paradraiso


Itre Hnying

 • Nemene la itre aqane mele hna amamane hnei Tusi Hmitrötr, hne së hna troa melën elanyi ngöne la Paradraiso e celë fen?
 • Nemene la hna thingehnaean hnei Tusi Hmitrötr thatraqane la itre atr ka troa mele hnine la Paradraiso?
 • Eu la ijine tro Iesu a kuca matre troa saze me lolo la fen?
 • Ame ngöne lo Iesu e celë ngöne la fen, nemene la hnei nyidrëti hna kuca matre troa amamane la itre ewekë ka troa traqa elanyi ngöne la nyidrëti a troa Joxu ne la Baselaia i Akötresie?
 • Nemene la ewekë ka xecie hnyawa koi Iesu memine la itre ka troa ce musi me nyidrë e koho hnengödrai, ngöne la angatr elanyi a troa musi hune la ihnadro?

Itre xaa hnying

 • E jë la Hna Amamane 5:9, 10.

  Pine nemen matre easë a lapaune laka ame la itre ka troa ce musi me Iesu elany ngöne lo caa thauzane macatre, tre itre ka loi thiina nge itre joxu me itretre huuj ka troa hnimi së? (Efe. 4:20-24; 1 Pet. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • E jë la Hna Amamane 14:1-3.

  Nemene la aliene la kola cinyihan la ëjene la Tretretro memine la ëjen la Arenio hune la göpadri ne lo ala 144 000? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Hna ama. 3:12)