Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Paatr 8: Ka Eatr Asë Pala Hi La Itre Hna Thingehnaean Hnene La Tusi Hmitrötr

Paatr 8: Ka Eatr Asë Pala Hi La Itre Hna Thingehnaean Hnene La Tusi Hmitrötr

Thaa Tusi Hmitrötr hmekuje kö a edromën la itre ewekë ka traqa ha ekö, ngo eje mina fe a qaja la itre ewekë ka troa traqa elany. Ame atr, thatre kö angeic la aqane trongen la itre drai elany. Celë kepine lai matre easë a qaja ka hape, qaathei Akötresieti la Tusi Hmitrötr. Nemene la hnei Tusi Hmitrötr hna qaja göne la itre drai elany?

Tusi Hmitrötr a ahnith ka hape, tro Akötresie a axulun la ketre isi ka tru. Ngöne la ijine isi i Nyidrëti cili, tro Nyidrëti a köle trij la iakötrë, memine la itre atr ka ngazo, ngo troa ce memine la itretre nyihlue Nyidrë. Thupene lai, tro Iesu Keriso, ene lo joxu hna iën hnei Akötresie, a kuca matre troa mele tingeting me madrin la itre hlue i Akötresie, nge thaa tro hmaca kö a wezipo me mec.

Hapeu, madrine fe kö së laka, tro Akötresieti a acile hmaca la paradraiso ka hnyipixe e celë fen? Nyipi ewekë tro sa kuca la ketre ewekë, matre ijij tro së a hane mele hnine la paradraiso. Ame ngöne la itre mekune tixenuë ne la itusi celë, easë a troa wang la ewekë nyine tro së a kuca, matre tro së a hane kapa la itre manathith ka lolo qaathei Akötresie, hnei Nyidrëti hna hnëkën kowe la itre atr ka nyihlue i Nyidrë. Qa ngöne lai, e jë la Paatr HNAAEITREN, kola troa amaman la hnei Tusi Hmitrötr hna thingehnaean thatraqan la itre drai ka calemi.

Paradraiso