Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 113: Paulo e Roma

Edromë 113: Paulo e Roma

AME lai atr ka cil hna ceinën tre, Paulo, nge kola thupë nyidrë hnene cahu ketre sooc, atre Roma. Hna akalabusi Paulo e Roma. Nyidrëti pë hë a lapa treqen la drai ne troa kootrë nyidrë hnei Kaisara. Hna nue troa wai Paulo hnine la kalabus.

Thupene köni drai hë e Roma, hnei nyidrëti hna hën la itre xaa tane i angetre Iudra troa iöhnyi me nyidrë. Haawe, nyimutre la itretre Iudra ne Roma ka traqa. Paulo a cainöjën koi angatr, la pengö i Iesu memine la baselaia i Akötresie. Lapaune jë hë itre xan, matre itre Keresiano fe hë angatr, ame itre xan, tre, thaa lapaune kö angatr.

Paulo e hnine la kalabus

Paulo mina fe a cainöje kowe la itre sooc ka thupë nyidrë. Ame ngöne lai lue macatre ne lapa kalabus Paulo, hnei nyidrëti hna cainöje kowe la nöjei atr ka traqa koi nyidrë. Hetre thangane ka loi, pine laka, hna hane drenge fe la maca ka loi ne la Baselaia hnene la itre atrene la hnepe lapa i Kaisara, matre Keresiano fe hë la itre xan e angatr.

Ngo drei cahu atr ka cinyany, ka traqa troa wai Paulo? Timoteo hi lai. Hna hane akalabusi Timoteo fe pine cainöjën la Baselaia, ngo ase hmaca ha nue angeic. Nge angeice la a traqa troa xatua Paulo. Atre hi nyipunie la hna cinyanyin hnei Timoteo? Tro hö sa ce wang.

Mekune pala kö nyipunie lo pengöne e Filipi me Efeso ngöne lo Mekene 110? Hnei Paulo lo hna ixatua troa acile la itre ekalesia i Keresiano ngöne la itre traone cili. Enehila e hnine la kalabus, Paulo a cinyihan la itre tus kowe la itre Keresiano e cili. Kolo itre tusi lai ka eje e hnine la Tusi Hmitrötr, nge hna hëne itre ej ka hape, tusi koi Angete Filipi, nge ame la ketre, tre, koi Angete Efeso. Paulo hi cahu a qaja koi Timoteo la nyine troa cinyanyin kowe la itre sinee i nyidro, itre Keresiano ne Filipi.

Tru catr la ihnimi ne la angetre Filipi koi Paulo. Hnei angatr hna iupi fë la ketre ahnahna koi nyidrë hnine la kalabus, matre Paulo hi cahu a olene koi angatr. Epaferodito la ka traqa fë la ahnahna. Ngo hna pane traqa la ketre meci ka tru koi angeic, matre xönë hi troa mec. Enehila, egöcatre hmaca ha angeic, nge kolo hmaca ha a troa bëek kowe la zi i angeic. Angeice a troa xome trongën lai tusi Paulo me Timoteo, ngöne la angeic a troa bëeke hmaca Filipi eë.

Ame ngöne la Paulo e hnine la kalabus, hna cinyanyine fe hnei nyidrë la lue xaa tus, laka itre eje fe e hnine la Tusi Hmitrötr. Caas hna cinyihan thatraqane la ekalesia ne Kolose. Atre hi nyipunie la aqane hën la tusi cili? Tusi koi angete Kolose. Ame la ketre tus, tre, hna saenën kowe la ketre sinee i nyidrë, Filemona la ëjen, atre Kolose angeic. Kola qeje Onesimo, hlue i Filemona.

Hna kötre Filemona hnei Onesimo, matre traqa ha angeic e Roma. Hnei angeic hna atre ka hape, hna akalabusi Paulo e cili. Haawe hnei angeic hna hane wai Paulo, ene pe cainöje jë Paulo koi angeic. Easenyi hë matre kepe Onesimo jë troa hane Keresiano. Enehila, kola ietran hnei Onesimo la hnei angeic hna kötre Filemona. Haawe, atre fe hi nyipunie la alien la tusi Paulo koi Filemona?

Kola sipon hnei Paulo, matre tro Filemona a nue la ngazo hna kuca hnei Onesimo. Kola cinyihan hnei Paulo ka hape: ‘Hnenge hna upi angeice hmaca koi eö. Ngo ame enehila, tre, kösë thaa hlue i eö hmekuje hmaca kö angeic. Ngo ketre trejin Keresiano fe hë angeic enehila koi eö.’ Ame ngöne la kola bëeke hmaca hnei Onesimo Kolose eë, angeic a xome trongëne fe lai lue tus, caasi koi angetre Kolose, nge ame ketre, tre koi Filemona. Easë a mekune la madrin ka troa eje thei Filemona, ngöne la nyidrëti a atre ka hape, ketre Keresiano fe hë la hlue i nyidrë.

Ame ngöne la Paulo a cinyanyi koi angetre Filipi me koi Filemona, hetrenyi la itre xaa ithuemacanyi ka lolo. Kola qaja hnei Paulo koi angetre Filipi ka hape: ‘Eni a upi Timoteo koi nyipunie. Ngo easenyi hë matre hane jë fe ni ixötrethenge.’ Nge ame koi Filemona, nyidrëti a cinyany ka hape: ‘Hnëkëne jë la göhneng matre tro ni a lapa thei eö.’

Ame la kola nue Paulo qaa kalabus, nyidrëti a wange la itre trejine me nyidrë, itre Keresiano trahmanyi me föe ngöne la itre götrane ka nyimutre. Ngo, thupene lai hna xolouthi Paulo hmaca, me akalabusi nyidrë e Roma. Ame ngöne la ijine cili, atre hë nyidrëti laka, troa humuthi nyidrë. Haawe, nyidrëti a cinyanyi koi Timoteo me sipo angeic troa canga traqa koi nyidrë. Kola cinyihane hnei Paulo ka hape: ‘Hnenge hna mele nyipici koi Akötresie, nge tro hë Akötresieti a amanathithi ni.’ Itre hnepe macatre thupene la kola meci hnei Paulo, nge kola lepe apaatrene hmaca e Ierusalema hnei angetre Roma.

Ngo hetrenyi pala kö la itre xaa tus e hnine la Tusi Hmitrötr. Hnei Iehova Akötresie hna aijijë Ioane aposetolo, troa cinyihane la itre tusi tixenuë ne la Tusi Hmitrötr memine fe la tusi Hna Amamane. Kola qaja hnene la tusi Hna Amamane la pengöne la itre drai elany. Tro sa ce wang enehila la aqane trongen la itre drai elanyi cili.

Ite Huliwa 28:16-31; Filipi 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Heberu 13:23; Filemona 1-25; Kolose 4:7-9; 2 Timoteo 4:7-9.Itre Hnying

 • Drei la hnei Paulo hna cainöje kow ngöne lo kola akalabusi nyidrëti e Roma?
 • Ame ngöne cahu iatr, drei la ka traqa troa wai Paulo nge ka lapa ngöne la laulau, nge nemene la hnei angeic hna kuca koi Paulo?
 • Drei lae Epaferodito, nge nemene la hnei angeic hna xome trongën ngöne la angeic a bëeke a tro Filipi?
 • Pine nemen matre Paulo a cinyihan la ketre tus koi Filemona enehmu i angeic?
 • Nemene la hna kuca hnei Paulo ngöne la kola nue nyidrë qaa kalabus, nge nemene la ewekë ka traqa koi nyidrë thupene lai?
 • Drei la hnei Iehova hna upe troa cinyihan la itre itus tixenuë ne la Tusi Hmitrötr, nge nemene la hna ithanatan hnene la tusi Hna Amamane?

Itre xaa hnying

 • E jë la Ite Huliwa 28:16-31 nge Filipi 1:13.

  Tune kaa la aqane xome Paulo la traeme i nyidrë hnine la kalabus e Roma, nge nemene la thangane la aqane catre lapaune i nyidrë ngöne la ekalesia i Keresiano? (Ite hu. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 • E jë la Filipi 2:19-30.

  Nemene la itre trenge ewekë ka amamane, ka hape, Paulo a wang atrunyi Timoteo me Epaferodito, nge tro sa xötrethenge tune kaa la tulu i Paulo? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Thes. 5:12, 13)

 • E jë la Filemona 1-25

  Nemene la aqane eköthe Paulo la ithuecatr hnei nyidrëti hna upi Filemona troa kuca, nge tune kaa la aqane tro la aqane ujë cili a nyine tulu kowe la itre qatre thup ne la hnedrai së? (Filem. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  Tune kaa la aqane amaman hnene la trenge ewekë i Paulo ngöne Filemona 13, 14, laka nyidrëti a metrötrën la mekuthethew ne la itre xan e hnine la ekalesia? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31-33)

 • E jë la 2 Timoteo 4:7-9.

  Tui Paulo aposetolo, nemene la aqane tro sa acatren la mejiune së laka tro Iehova a nyithupene koi së, e hne së hna catre mele nyipici uti hë la pun? (Mat. 24:13; Heb. 6:10)