AME cahu itre atr, tre, kolo itretre drei Iesu lai. Hnei angatr hna lapa pe e Ierusalema, thenge lo aqane amekötin koi angatr hnei Iesu. Angatr asë pe hi a lapa itreqe, nge drenge jë hi angatr la ketre mejen ka ulil, kösë atueny a kola enijën la uma. Nge thupene lai, mama pi hi la itre thineme kola mele draië me të hune la itre he i angatr isa ala caas. Öhne fe hi epuni lai itre eë hune la itre he i angatr, isa ala caas? Nemen ewekë lai?

Kola kapa la uati hmitrötr hnene la itretre dreng ne lo hneijine i Iesu

Ketre iamamanyikeu hmaca lai! Bëeke hë Iesu hnengödrai eë kowe la Tretretro i nyidrë, nge ame la drai celë, nyidrëti a nenge kowe la itretre drei Nyidrë la uati hmitrötre i Akötresie. Atre fe hi nyipunie la ewekë hnene la uati hmitrötr hna aijijën la itretre dreng troa kuca? Hnei angatr asë hna pane nyiqaane qaja la itre xaa qene hlapa kö.

Alanyimu la itre atr e Ierusalema ka dreng la kola ulili lo lai atu enyi ka tru, nge angatr a itraqanyi troa hane wang la ewekë cili. Ka traqa la itre xaa atr qa ngöne la itre xaa nöj, matre troa hane ce atrun me angetre Isaraela la drai ne Penetekos. Ase petre hi sesëkötr la itre atr cili! Hnei angatr hna hane dreng la kola ithanata hnene la itretre dreng ngöne la itre qene hlapa i angatr, kola qaja la itre ewekë ka lolo hna kuca hnei Akötresie.

Kola qaja hnene la itre ka iwai ka hape: ‘Ka xulu la itre atr celë qaa Galilaia. Hna tune kaa matre atreine hi angatr troa qaja la itre qene hlapa ka isapengön, nge hna ithanatan ngöne la itre nöj hne së hna traqa qa ngön?’

Peteru a cil me qejepengön koi angatr la ewekë ka traqa. Angeic a aelëne jë la nine nyinawa i angeic me qaja kowe la nöjei atr la aqane humuthi Iesu memine la aqane amele nyidrëti hmaca qa hna meci hnei Iehova. Kola qaja hnei Peteru ka hape: ‘Enehila, Iesu hë e hnengödrai ngöne la götrane maca i Akötresie. Nge hnei nyidrëti hna nenge lo uati hmitrötr, ene lo hnei nyidrëti hna thingehnaean. Celë hi kepine matre, nyipunieti a öhne me dreng la itre iamamanyikeu celë.’

Ame ngöne la angatr a drenge la itre hna qaja hnei Peteru, angatr a hace pine la itre ewekë hna kuca koi Iesu. Angatr a hnying ka hape: ‘Nemene la nyine tro huni a kuca?’ Kola qaja koi angatr hnei Peteru ka hape: ‘Nyipi ewekë tro nyipunie a saze la itre aqane mele i nyipunie, nge loi e troa bapataiso nyipunie.’ Haawe ame ngöne la drai cili, kola e la 3 000 lao atr ka xome la bapataiso, itretre drei Iesu fe hë angatr.

Ite Huliwa 2:1-47.Itre Hnying

 • Tune la hna amamane hnene la iatr, nemene la ewekë ka traqa kowe la itretre drei Iesu ka itreqe e Ierusalema?
 • Nemene la hna hain hnene la itre atr ka traqa troa atrun la drai ne Penetekos e Ierusalema?
 • Nemene la hna qejepengöne hnei Peteru kowe la itre atr?
 • Nemene la mekune ne la itre atr thupene la hnei angatr hna drei Peteru, nge nemene la hnei angeic hna upi angatr troa kuca?
 • Ala ije la itre ka xome la bapataiso ngöne la drai ne Penetekos 33 M.K.?

Itre xaa hnying

 • E jë la Ite Huliwa 2:1-47.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la itre trenge ewekë i Peteru ngöne Ite Huliwa 2:23, 36, laka zöne asë hi la nöje Iudra la kola meci hnei Iesu? (1 Thes. 2:14, 15)

  Tune kaa la aqane amamai tulu ka loi hnei Peteru ngöne la troa ithanatane hnyawa me thele ewekë qa hnine la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr? (Ite hu. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  Tune kaa la aqane xome Peteru la pane kii ngöne lo “ite ki ne la baselaia ne hnengödrai,” lo hnei Iesu hna ahnith troa hamë angeic? (Ite hu. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)