Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 104: Iesu a Bëek Hnengödrai Eë

Edromë 104: Iesu a Bëek Hnengödrai Eë

KOLA tro la itre drai, nge Iesu pala hi a amamanyi kowe la itretre drei nyidrë. Ame la ketre ijin, hnei nyidrë hna ce mama kowe la ala 500 e angatr. Ame la ijine cili, atre fe hi nyipunie la hnei Iesu hna ithanatan me angatr? Nyidrëti a qaja la Baselaia i Akötresie. Hnei Iehova hna upi Iesu kowe la fen, matre troa inin la itre atr la pengön la baselaia. Nge celë hi ewekë lai hnei nyidrëti hna kuca pala hi, uti hë lo nyidrë a mele hmaca qa hna mec.

Iesu a bëeke hnengödrai eë

Atre hi nyipunie lo pengön la baselaia i Akötresie? Nyipici, ame la Baselaia, tre celë hi ketre mus hna acil hnei Akötresie e koho hnengödrai, nge Iesu la hna iën hnei Nyidrë troa joxu ne la Baselaia cili. Tune lo hne së hë hna ce wang, hnei nyidrëti hna amaman laka, ijiji nyidrë troa joxu ka loi; hnei nyidrëti hna ithuan la itre ka mecijiin, me aloin la meci ne la itre atr, me amelene hmaca la itre ka meci hë!

Haawe, ame la Iesu a troa cilën la hna nyi joxu e koho hnengödrai ngöne la caa thauzane lao macatre, nemene ju hë la pengön la ihnadro? Eje hi, tro hë lai a paradraiso la fene hnengödrai asë. Tro ha paatr palua la itre isi, me ihumuth, me sine wezipo, me nöjei pengöne mec. Trenge nyipici hi lai, nge atre hi së ke hnei Akötresieti lo hna kuca lo paradraiso ekö thatraqan la itre atr, matre hnë tro angatr a mele ka loi me madrin. Celë hi kepine matre, hnei Nyidrëti hna hnëkën ekö lo hlapa e Edena. Nge tro hë Iesu a aejën hmaca la aja i Akötresie göne la fen.

Traqa ha la ijin tro Iesu a bëeke hmaca hnengödrai eë. Hna e la 40 lao drai ne pane amamanyi pala kö Iesu, kowe la itretre drei nyidrë. Haawe, xecie hnyawa ha koi angatr, laka, mele hmaca ha Iesu. Ngo qëmekene tro nyidrëti a tro trije la itretre drei nyidrë, hnei nyidrëti hna qaja koi angatr ka hape: ‘Lapa ju e Ierusalema uti hë la tro nyipunie a kapa la uati hmitrötr.’ Ame la uati hmitrötr, tre, celë hi trenge catre i Akötresie, nge ka ceitune ej memine la enyi ka hnahna, laka, nyine thue ixatua kowe la itretre drei nyidrë matre ijij troa kuca la aja i Akötresie. Ame hë ngöne la pun, kola qaja hnei Iesu ka hape: ‘Tro nyipunie a cainöjën la ëjeng e cailo fene hnengödrai asë.’

Thupene jë hi lai, traqa pi hi la ketre ewekë nyine hain. Nyidrëti a nyiqaan elë trootro jë hnengödrai eë, tune cahu aqane mama ngöne la iatr. Nge kola hakuthi nyidrë hnene la ketre iaw, ene pe sihngödri pi nyidrë, nge thaa öhnyi nyidrëti ju hi hnene la itretre drei nyidrë. Iesu a elë hnengödrai eë me nyiqaan troa musi qaa hnengödrai, hune la itretre drei nyidrë ka mele petre kö e celë fen.

Kola goe hnengödrai eë hnene la itretre dreng

1 Korinito 15:3-8; Hna Amamane 21:3, 4; Ite Huliwa 1:1-11.Itre Hnying

 • Ala ije la itretre dreng ka acaa öhnyi Iesu, nge nemene la hnei nyidrëti hna qaja koi angatr?
 • Nemene la Baselaia i Akötresie, nge ka tune kaa la ihnadro elany ngöne la kola troa musi hnei Iesu me Joxu hnei nyidrë ngöne la caa thauzane lao macatre?
 • Ije drai ne amamanyi Iesu kowe la itretre drei nyidrë, ngo nemene hë la ijine koi nyidrëti troa kuca enehila?
 • Qëmekene tro nyidrëti a nue la itretre drei nyidrë, nemene la hnei Iesu hna upi angatr troa kuca?
 • Nemene cahu ewekë ka traqa ngöne la iatr, nge tune kaa la aqane juetrë Iesu uti hë la thaa öhnyi nyidrë hnene la itretre drei nyidrë?

Itre xaa hnying

 • E jë la 1 Korinito 15:3-8.

  Pine nemen matre catre la mejiune i Paulo ngöne la nyidrëti a qaja la melehmaca i Iesu, nge nemene la nyine troa catre qaja me nyine mejiune kow hnene la itre Keresiano ne la hnedrai së enehila? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Is. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 • E jë la Ite Huliwa 1:1-11.

  Tune kaa la aqane haöthe la fene hnengödrai hnene la huliwa ne cainöje trootro, tune la hna qaja ngöne la Ite Huliwa 1:8? (Ite hu. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)